Israel Shamir

The Fighting Optimist

Israel Shamir’s „Trotrsky and the Church” in Hungarian

Trockij és az egyház

A „Cion Bölcseinek a Jegyzőkönyveiben” egy fontos rész az a vád, hogy a zsidók el akarják pusztítani a kereszténységet. A valóság azonban ennél bonyolultabb: véleményem szerint a zsidók nincsenek tisztában azzal a kárral, amelyet a kereszténység elutasításával okoznak. Ugyanúgy, ahogy az európaiak sem voltak tisztában azzal, hogy különböző betegségeket ők hoztak Polinézia bennszülött népeire, mert ők immunisak voltak a bajjal szemben. A bennszülöttek mégis tömegével haltak meg. Ezt ösztönösen érzik az ortodox zsidók, amikor a lehető legcsekélyebbre csökkentik a nem zsidó világgal való kapcsolataikat. Ezt ösztönösen érzik az antiszemiták, akik szívesebben látnak egy ortodox zsidót a shtreiml-jével és a pejoth-jával, mint egy asszimilált zsidót. Azonban kevesen értik meg, hogy miért okoznak az asszimilált zsidók akaratlanul is olyan sok kárt a nemzet szövedékének. Ennek egy gyászos példáját nyújtotta Lev Trockij, aki születésére zsidó volt, de teljesen elutasította a judaizmust, és magát „nem-zsidó zsidónak” nevezte, de részese volt az orosz templomok tömeges lerombolásának. Ő nem is álmodott arról, hogy azért rombolja a templomokat, hogy Soros Györgynek, vagy Ariel Sharonak a zászlóját emelje a magasba. Ő nem volt filoszemita. Ő szerette a goyokat, és nem szerette a zsidókat. Ő úgy gondolta, hogy a zsidók olyan sokáig foglalkoztak pénzzel, hogy a lelkük majdnem, hogy javíthatatlanul megromlott. Ők megőrizték, mondta, a kispolgári felfogásukat, a zsidó értelmiségiek pedig „ingatag, megbízhatatlan fél-külföldiek”. Ő büszke volt arra, hogy igazi orosznak tekintették, nem pedig zsidónak.1 Ő oroszul beszélt és úgy tűnt, hogy el is felejtett jiddisül. De akkor miért lett az orosz templomok elleni támadásnak a lelke? A lehető legjobb okból. Ő ösztönösen tette, mert érezte, és helyesen érezte, hogy Krisztus áll az orosz néppel való teljes egyesülésének az útjában. Ő nem nőtt föl ahhoz, hogy Krisztust elfogadja, hát megpróbálta félreállítani az akadályt. Az orosz templomok ezreit rombolták le, és aláásták az orosz kommunizmus jövőjét. A kommunizmusnak és az egyháznak ez a szakadása okozta Soros György és Mark Rich óriási sikerét Oroszországban 1991. után.

Európában és Amerikában nagyon sok zsidó származású derék ember követi el ugyanezt a hibát. Harcolnak az egyház ellen, mert azt hiszik, az áll közöttük és a nép többi része között. Sajnos, ahogy Trockij példája bizonyítja, nincs más út: vagy elfogadják, vagy jóvátehetetlen károkat okoznak azon emberek lelkének, akiket szeretnek.

1 Nedava, Trotsky and the Jews, quoted by Lindemann

Featured Posts
Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com

Autumn in Palestine

Autumn is beautiful in Palestine: overripe blue-green figs, unpicked pomegranates pecked by birds, heavy grapes turn red. Now is the ...

Read More

If They Are Bombed - They Are Daesh

President Putin is a pirate, no less. In his declaration at the UN, he stole President Bush Jr’s copyrighted 2001 ...

Read More

The Liberation of the Slaves

Donald Trump’s electoral victory unleashed pent-up tectonic energies on the unprecedented scale. The world has been changed, much more than ...

Read More

Evan El-Amin  /  Shutterstock.com

Les guerres de genre de H. Clinton

Est-ce que les hommes qui votent pour H. Clinton vont finir en enfer ? Je n'en suis pas sûr. Nous savons ...

Read More

A Syrian Breakthrough

The Russians and their Syrian allies have cut the main supply line of the rebels to the north of Aleppo, ...

Read More

Leave a Reply

Israel Shamir © 2016 Frontier Theme