Israel Shamir

The Fighting Optimist

Israel Shamir’s „Trotrsky and the Church” in Hungarian

Trockij és az egyház

A „Cion Bölcseinek a Jegyzőkönyveiben” egy fontos rész az a vád, hogy a zsidók el akarják pusztítani a kereszténységet. A valóság azonban ennél bonyolultabb: véleményem szerint a zsidók nincsenek tisztában azzal a kárral, amelyet a kereszténység elutasításával okoznak. Ugyanúgy, ahogy az európaiak sem voltak tisztában azzal, hogy különböző betegségeket ők hoztak Polinézia bennszülött népeire, mert ők immunisak voltak a bajjal szemben. A bennszülöttek mégis tömegével haltak meg. Ezt ösztönösen érzik az ortodox zsidók, amikor a lehető legcsekélyebbre csökkentik a nem zsidó világgal való kapcsolataikat. Ezt ösztönösen érzik az antiszemiták, akik szívesebben látnak egy ortodox zsidót a shtreiml-jével és a pejoth-jával, mint egy asszimilált zsidót. Azonban kevesen értik meg, hogy miért okoznak az asszimilált zsidók akaratlanul is olyan sok kárt a nemzet szövedékének. Ennek egy gyászos példáját nyújtotta Lev Trockij, aki születésére zsidó volt, de teljesen elutasította a judaizmust, és magát „nem-zsidó zsidónak” nevezte, de részese volt az orosz templomok tömeges lerombolásának. Ő nem is álmodott arról, hogy azért rombolja a templomokat, hogy Soros Györgynek, vagy Ariel Sharonak a zászlóját emelje a magasba. Ő nem volt filoszemita. Ő szerette a goyokat, és nem szerette a zsidókat. Ő úgy gondolta, hogy a zsidók olyan sokáig foglalkoztak pénzzel, hogy a lelkük majdnem, hogy javíthatatlanul megromlott. Ők megőrizték, mondta, a kispolgári felfogásukat, a zsidó értelmiségiek pedig „ingatag, megbízhatatlan fél-külföldiek”. Ő büszke volt arra, hogy igazi orosznak tekintették, nem pedig zsidónak.1 Ő oroszul beszélt és úgy tűnt, hogy el is felejtett jiddisül. De akkor miért lett az orosz templomok elleni támadásnak a lelke? A lehető legjobb okból. Ő ösztönösen tette, mert érezte, és helyesen érezte, hogy Krisztus áll az orosz néppel való teljes egyesülésének az útjában. Ő nem nőtt föl ahhoz, hogy Krisztust elfogadja, hát megpróbálta félreállítani az akadályt. Az orosz templomok ezreit rombolták le, és aláásták az orosz kommunizmus jövőjét. A kommunizmusnak és az egyháznak ez a szakadása okozta Soros György és Mark Rich óriási sikerét Oroszországban 1991. után.

Európában és Amerikában nagyon sok zsidó származású derék ember követi el ugyanezt a hibát. Harcolnak az egyház ellen, mert azt hiszik, az áll közöttük és a nép többi része között. Sajnos, ahogy Trockij példája bizonyítja, nincs más út: vagy elfogadják, vagy jóvátehetetlen károkat okoznak azon emberek lelkének, akiket szeretnek.

1 Nedava, Trotsky and the Jews, quoted by Lindemann

Featured Posts

A Syrian Breakthrough

The Russians and their Syrian allies have cut the main supply line of the rebels to the north of Aleppo, ...

Read More

The Liberation of the Slaves

Donald Trump’s electoral victory unleashed pent-up tectonic energies on the unprecedented scale. The world has been changed, much more than ...

Read More

Evan El-Amin  /  Shutterstock.com

Les guerres de genre de H. Clinton

Est-ce que les hommes qui votent pour H. Clinton vont finir en enfer ? Je n'en suis pas sûr. Nous savons ...

Read More

Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com

Autumn in Palestine

Autumn is beautiful in Palestine: overripe blue-green figs, unpicked pomegranates pecked by birds, heavy grapes turn red. Now is the ...

Read More

If They Are Bombed - They Are Daesh

President Putin is a pirate, no less. In his declaration at the UN, he stole President Bush Jr’s copyrighted 2001 ...

Read More

Leave a Reply

Israel Shamir © 2016 Frontier Theme