Israel Shamir

The Fighting Optimist

Israel Shamir’s „Yuletide Message” in Hungarian

Karácsonyi üzenet

Az nem véletlen, hogy Krisztus Judeában született, egy nappal a téli napforduló után, az esztendő legsötétebb időszakában. Az sem véletlen, hogy galileai palesztin menekült családba született, amelyet a katonák a sivatag peremén lévő barlangokba üldöztek.

Az Emberfia a földön bárhová születhetett volna, és nagy dicsőítéssel fogadták volna. Ehelyett a legsötétebb időszakot és a legsötétebb helyet választotta, és a létező legalantasabb sorsot. Úgy jött, mint a fény, ott és akkor, amikor a legnagyobb szükség volt rá.

Palesztinai születését néha úgy értelmezik, mint a népnek, amelynek körében született, a különleges kiválasztását. „A zsidók érdemesnek találtattak arra, hogy világra szüljék Krisztust”, prédikálják az evangéliumi cionisták abbeli törekvésükben, hogy támogassák Izraelt. Egy másik cionista származék, a Zsidók Jézusért, megpróbálja kisajátítani Krisztust, mint velük azonos vallásút, és mint zsidó társukat, a zsidók megmentőjét. Egy egész PR ipar foglalkozik annak az eszmének a terjesztésével, hogy Jézus zsidó rabbi volt, és hogy ezért tisztelettel kell adózni a zsidóknak.

De a szöveget más megvilágításban is lehet olvasni: Jézus azt választotta, hogy a legsötétebb időszakban, a legsötétebb helyen, és olyan emberek között szülessen, akiket a legsötétebb eszmék tartottak rabságban. Abban az időben a zsidó paradigma a kettős mércéknek a rendszere volt, a kölcsönös támogatásé, egyesítve a kívülállók semmibe vételével, befelé a szereteté, kifelé a gyűlöleté. Krisztus azért választotta, hogy ott szülessék, mert úgy érezte, hogy ez a legveszélyesebb eszme, amellyel az emberiség szembesül, amelyet magára kell vállalnia. A hagyomány szerint halála után lement az alvilágba és megmentette az igaz lelkeket. Ezt pokolra szállásnak nevezik, aminek a szemléltető bemutatását nagyon sok templomban meg lehet találni, pl. a chorai Szent Megváltó kolostorban, Isztambulban. Az ő születése a farizeus hatalom alatt álló, heródesi Judeába, a pokolra szállásának az előképe volt. Ő a legrosszabb helyre érkezett és megmentette az igazak lelkét, Péterét és Pálét, Jánosét és Jakabét, és más jó emberekét. Alig három évszázaddal a születése után az emberi testvériségről szóló eszméje diadalmaskodott. Sajnos, a sötétség erőit nem győzte le.

A felsőbbrendűségnek, az egyenlőtlenségnek az eszméje, annak, hogy légy jó a rokonodhoz és szörnyű a többiekhez, újra a legnagyobb veszéllyé vált, amellyel az emberiség szembesül. Kétezer évvel utána, amikor az emberiség megtett egy teljes kört, most ugyanarra a helyre érkezett vissza. Betlehem újra gyászolja az ártatlanjait. Heródes királynak egy újabb, jobban felszerelt változata uralkodik Jeruzsálemben. A kettős mérce alkalmazása újra terjed a földön, és foglyul ejti a nagy birodalmakat. De mégis van remény: a legsötétebb napok már mögöttünk vannak. Örüljetek és vigadjatok!

Featured Posts
Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com

Autumn in Palestine

Autumn is beautiful in Palestine: overripe blue-green figs, unpicked pomegranates pecked by birds, heavy grapes turn red. Now is the ...

Read More

If They Are Bombed - They Are Daesh

President Putin is a pirate, no less. In his declaration at the UN, he stole President Bush Jr’s copyrighted 2001 ...

Read More

A Syrian Breakthrough

The Russians and their Syrian allies have cut the main supply line of the rebels to the north of Aleppo, ...

Read More

The Liberation of the Slaves

Donald Trump’s electoral victory unleashed pent-up tectonic energies on the unprecedented scale. The world has been changed, much more than ...

Read More

Evan El-Amin  /  Shutterstock.com

Les guerres de genre de H. Clinton

Est-ce que les hommes qui votent pour H. Clinton vont finir en enfer ? Je n'en suis pas sûr. Nous savons ...

Read More

Leave a Reply

Israel Shamir © 2016 Frontier Theme