Israel Shamir

The Fighting Optimist

Błogosławieństwo na Yom Kippur dla Moich Braci w Syjonie

Tłumaczył: Roman Łukasiak

Nasi  świętej pamięci nauczyciele zabraniali nam wstępować na ziemię Izraela aż nie zobaczymy światła Mesjasza. Myśleliśmy, że jesteśmy mądrzejsi, i z pogardą odrzuciliśmy ten nakaz. Lecz oni wiedzieli, co mówią i znali twardość naszych serc. Weszliśmy do tej błogiej ziemi i zamykamy się w gettach dla wybranych, otaczanych podwójnym pierścieniem drutu kolczastego i niekończącą się wrogością. Nieuchronnie odtwarzamy sposób życia naszych bardzo znienawidzonych przodków w polskich sztetlach. Nikt nie może uciec od siebie. Mamy wygnanie w naszych sercach i dlatego stwarzamy wygnanie.

Lecz nie rozpaczajmy! Ta klątwa potwierdza słuszność boskiego planu naszego wygnania z Ziemi Świętej. Nie ślepy przypadek, nie potęga Rzymu, lecz grzechy naszych ojców spowodowały przekleństwo wygnania. Przeklęto nas, byśmy zadawali ból narodom i byśmy cierpieli z ich rąk, byśmy byli obcy dla Matki Ziemi, byśmy wędrowali z kraju do kraju. Nie możemy uciec od tego przekleństwa, aż nie ujrzymy Mesjasza. Kto nie wierzy w boski plan wygnania, ten odrzuca Opatrzność Bożą i nauki naszych mistrzów.

Tu jest zbawienie, gdyż jest powiedziane, „dopóki nie ZOBACZYMY Mesjasza”, a nie „dopóki Mesjasz nie przyjdzie”! Patrzcie, Mesjasza możemy zobaczyć teraz! Mesjasz jest tutaj! Kto widzi i GO uznaje, unika przekleństwa wygnania i może pozostać na zawsze w błogiej ziemi w której żyje. Kto widzi Jego, stanie się dla swoich sąsiadów jak kochający brat, i będą mu oni błogosławić, będąc błogosławionymi przez niego. Kto widzi Jego, stanie się obfitym źródłem w pustynnym kraju. Zobaczcie Go, moi bracia, świadkowie Mesjasza! Tajemnica polega na tym, że Mesjasz nie będzie już więcej człowiekiem, lecz Boską Chwałą. Jego dusza jest z nami, a gdy zwrócimy się do Niego, to Go rozpoznamy. Mamy możliwość, by umknąć przekleństwu i zwrócić się ku łasce.

Siła Izraela jest wielka, lecz obraca się w zniszczenie i nienawiść. A w chwili, gdy Izrael ujrzy Mesjasza, ta wielka siła będzie służyła dobru. Zamienimy naszą ziemię w raj, uśmiercimy straszliwych bliźniaków: niedostatek i chciwość. Każdego dnia i w każdej godzinie będziemy świadkami Chwały i Szechiny, wraz z naszymi palestyńskimi braćmi, którzy nazywają je Chrystusem i Dziewicą Maryją, lub Mesih i Sitt.

Taka jest wiara Ziemi Świętej, umiłowanie Ducha i Matki Ziemi, ucieleśnionych w dzieciątku z Nazaretu i dziewicy z pobliskiego Saffurie, w miłości do zielonych wzgórz naszej umiłowanej Ziemi Izraela, Ziemi Palestyny. Szliśmy do tego kraju i nie rozpoznaliśmy go; spotkaliśmy naszych dawno zapomnianych braci i siostry palestyńskie i nie rozpoznaliśmy ich. Jak żołnierze w ciemności, walczyliśmy z naszymi własnymi braćmi. Lecz wschodzi Słońce Mesjasza, poznajemy ich znajome twarze i odrzucamy naszą broń.

Syjonizm bez Mesjasza stał się trucizną, ponieważ jeśli nie będziemy gromadzić się w imię Pana Boga, to zgromadzimy się w imię jego przeciwnika. Dlaczego miałby Mesjasz zamienić syjonizm w coś cudownego? Talmud uczy, że w czasach mesjańskich wszystkie ograniczenia będą uchylone. Poszczególne przykazania i zakazy będą zlikwidowane. Otrzymawszy Ducha Świętego, Izraelici zostaną uwolnieni od dogmatów Prawa, i złączą się z ludzkością.

Przeczuwają to osadnicy, i rabin Ariel, jeden z bardziej radykalnych rabinów osadników, żalił się, „wierzyliśmy, że po spotkaniu z Ziemią Świętą, żydowskie serca zjednoczą się z sercem tego kraju. Lecz dla większości Żydów nasze osiedla nie zdołały odtworzyć tego świętego związku”. Rabin Ariel nie rozumiał, dlaczego Pismo łączyło cud ‘świętego związku’ z cudem Mesjasza. To jest, nie rozumiał przyczyny niepowodzenia. Nie ma innej drogi: jedyna droga do Boga prowadzi poprzez zjednoczenie naszych serc z sercami ludu Ziemi Świętej.

Jest to oddzielanie ziarna od plew: ci, którzy czują duch Mesjasza i łączą się z Palestyńczykami, są prawdziwymi synami Izraela wracającymi po długim wygnaniu; natomiast ci, którzy to odrzucają, są potomkami pospólstwa, które dołączyło do nas skusiwszy się przywilejami narodu wybranego. Nasze zwrócenie się do Mesjasza i do naszych palestyńskich braci i sióstr jednej wiary, pozwoliłoby oddzielić ziarno od plew i zakończyć pokutę.

Bracia moi, nie pośćmy w ten dzień pokuty. Na odwrót, podzielmy się chlebem i winem z naszymi palestyńskimi braćmi i siostrami. Nie zachowujmy ścisłych zasad Szabatu, lecz wyjdźmy i obalmy płoty. Szukajcie Ducha Świętego w waszych duszach i go znajdziecie. Mesjasz jest tutaj. Nie jest to człowiek, na którego macie liczyć, że was wyzwoli, lecz Bóg.

Jeśli Mesjasz jest tutaj, to Trzecia Świątynia także jest tutaj; jest to świątynia wszystkich ludzi Ziemi Świętej. Trzecia Świątynia, to lud Ziemi Świętej modlący się wspólnie do jednego Boga w Boskiej Obecności Szechiny. Ziści się życzenie proroka Mahometa, niech pokój będzie z nim; Żydzi będą czcić Allacha razem z muzułmanami. Ziści się życzenie Żydów – wszystkie narody czcić będą Boga w Jerozolimie. Ziści się proroctwo Św. Pawła – reszta Izraela przyjmie Chrystusa. Wypełni się pierwsze przykazanie Tory: zamiast oczekiwać człowieka, Izrael zwróci się ku Bogu.

Wtedy synowie Abrahama będą modlić się razem na Wzgórzu Świątynnym, jeść przy jednym stole, pić razem wino al-Halil i jednego dnia celebrować Wielkanoc, Paschę i Adha (Święto Ofiar – przypisek tłumacza). Żydzi nazywają siebie odwołując się do swego ojca: Izaak syn Abrahama; Palestyńczycy odwołują się do swoich synów: Izaak ojciec Jakuba. Tak więc, będziemy zwracać się do siebie jako dziadków naszych wnuków, synów przymierza trzech wyznań Palestyny. Wojny znikną, tułacze z Suba i Wilna, Kankan i Kordoby powrócą do domu i na święto pielgrzymów lud Ziemi Świętej zgromadzi się u podnóża Kubbat as-Sahra by wysłuchać Nowego Przymierza Bożej Obecności i Ducha Świętego.

Featured Posts

A Syrian Breakthrough

The Russians and their Syrian allies have cut the main supply line of the rebels to the north of Aleppo, ...

Read More

The Liberation of the Slaves

Donald Trump’s electoral victory unleashed pent-up tectonic energies on the unprecedented scale. The world has been changed, much more than ...

Read More

Evan El-Amin  /  Shutterstock.com

Les guerres de genre de H. Clinton

Est-ce que les hommes qui votent pour H. Clinton vont finir en enfer ? Je n'en suis pas sûr. Nous savons ...

Read More

If They Are Bombed - They Are Daesh

President Putin is a pirate, no less. In his declaration at the UN, he stole President Bush Jr’s copyrighted 2001 ...

Read More

Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com

Autumn in Palestine

Autumn is beautiful in Palestine: overripe blue-green figs, unpicked pomegranates pecked by birds, heavy grapes turn red. Now is the ...

Read More

Leave a Reply

Israel Shamir © 2016 Frontier Theme