Israel Shamir

The Fighting Optimist

Oświadczenie Komitetu Centralnego Zjednoczonej Komunistycznej Partii Gruzji

Gruzję wciągnięto w kolejny krwawy chaos! Bratobójcza wojna na gruzińskiej ziemi wybuchła z nową siłą. Przewidywania Zjednoczonej Komunistycznej Partii Gruzji i postępowych działaczy społecznych Gruzji, co do zgubnej militaryzacji kraju, niebezpiecznej profaszystowskiej i nacjonalistycznej polityki władz, niestety, spełniły się. Władze Gruzji po raz kolejny zorganizowały krwawą rzeźnię, czując poparcie niektórych zachodnich krajów oraz organizacji międzynarodowych i regionalnych. Hańba, którą okryły naród gruziński obecne władze, będzie nam towarzyszyła przez dziesięciolecia.

Armia gruzińska, uzbrojona i wyszkolona przez amerykańskich instruktorów, za pomocą amerykańskiej broni w barbarzyński sposób zburzyła Cchinwali. Pod bombami zginęli bezbronni mieszkańcy, Osetyńczycy – nasi bracia i siostry, dzieci, kobiety i starcy. Zginęło ponad dwa tysiące mieszkańców Cchinwali i jego okolic.

Zginęły także setki bezbronnych mieszkańców narodowości gruzińskiej, zarówno w strefie konfliktu, jak i na terytorium całej Gruzji.

Komitet Centralny Zjednoczonej Komunistycznej Partii Gruzji wyraża głębokie ubolewania osobom, których rodziny i bliscy zginęli.

Cała odpowiedzialność za kolejną bratobójczą wojnę, za tysiące zabitych dzieci, kobiet i starców, za cierpiących mieszkańców Południowej Osetii i Gruzji spoczywa wyłącznie na obecnym Prezydencie, Parlamencie i Rządzie Gruzji. Nieodpowiedzialność i awanturnictwo obecnego reżymu Saakaszwilego nie ma granic. Prezydent Gruzji i jego banda to niewątpliwie przestępcy, którzy powinni ponieść konsekwencje.

My, gruzińscy komuniści, wszyscy postępowo myślący ludzie Gruzji będziemy walczyć o to, by organizatorzy tego strasznego ludobójstwa ponieśli surową i sprawiedliwą karę!

Zjednoczona Komunistyczna Partia Gruzji oświadcza i prosi społeczność światową, by nie utożsamiała obecnych gruzińskich władz z narodem Gruzji, i wzywa do poparcia narodu gruzińskiego w jego walce z przestępczym reżymem Saakaszwilego.

Wzywamy wszystkie siły Gruzji, organizacje społeczne, naród Gruzji do zjednoczenia się w celu wyzwolenia Gruzji od antynarodowego, rusofobskiego, profaszystowskiego reżymu Saakaszwilego!

Komitet Centralny Zjednoczonej Komunistycznej Partii Gruzji

Tbilisi, 11 sierpnia 2008 roku

Featured Posts

A Syrian Breakthrough

The Russians and their Syrian allies have cut the main supply line of the rebels to the north of Aleppo, ...

Read More

If They Are Bombed - They Are Daesh

President Putin is a pirate, no less. In his declaration at the UN, he stole President Bush Jr’s copyrighted 2001 ...

Read More

Evan El-Amin  /  Shutterstock.com

Les guerres de genre de H. Clinton

Est-ce que les hommes qui votent pour H. Clinton vont finir en enfer ? Je n'en suis pas sûr. Nous savons ...

Read More

Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com

Autumn in Palestine

Autumn is beautiful in Palestine: overripe blue-green figs, unpicked pomegranates pecked by birds, heavy grapes turn red. Now is the ...

Read More

The Liberation of the Slaves

Donald Trump’s electoral victory unleashed pent-up tectonic energies on the unprecedented scale. The world has been changed, much more than ...

Read More

Leave a Reply

Israel Shamir © 2016 Frontier Theme