Israel Shamir

The Fighting Optimist

Pochodzenie współczesnych Żydów

Tłumaczył: Roman Łukasiak

Wielu współczesnych naukowców odrzuca ideę biologicznej łączności Żydów Talmudu z Żydami naszych czasów. Arthur Koestler w książce Thirteenth Tribe, na podstawie teorii prof. Pollaka, doszedł do wniosku, że europejscy Żydzi są potomkami Chazarów. Prof. Paul Wexler z Uniwersytetu Tel Avivskiego skorygował tą teorię w przełomowej książce Ashkenazi Jews, i udowodnił, że jesteśmy głownie potomkami różnych szczepów słowiańskich i tureckich, nawróconych na judaizm tysiąc lat temu. Swoje wnioski wyprowadził na podstawie badania jidysz, żydowskiego języka używanego w Europie Wschodniej.

Inną koncepcję pochodzenia współczesnego żydostwa przedstawił świetnie się zapowiadający młody Żyd z Warszawy, Abram Leon, który zginął w Auschwitz w roku 1944. Bezpośrednio przed schwytaniem go przez Gestapo, ten były syjonista nawrócony na trockizm zakończył swoją jedyną książkę, krótką i doskonałą “Marksistowskie pojmowanie kwestii żydowskiej”. Książka ta definiuje Żydów jako ‘klasę ludzi’, jako warstwę socjalną posiadającą pewne cechy narodowe. Według Leona, żydostwo średniowieczne było zbiorem różnych ludzi wyjętych spod prawa, którzy chcieli zajmować się lichwą i podobnymi zajęciami.

Potomek Żydów, który chciał uprawiać ziemię, mógł opuścić żydostwo. Chrześcijanin chcący zająć się lichwą lub poborem podatków mógł stać się Żydem, pisał Leon. Przedstawia on w swojej książce kilka udokumentowanych przykładów polskich szlachciców, którzy zdecydowali się zostać Żydami, aby móc prowadzić interesy bankowe. Biedni Żydzi rezygnowali z żydostwa, jak Żydzi sycylijscy; bogaci i przyzwoici, chcący dołączyć do społeczeństwa obywatelskiego swoich krajów, przyjmowali chrześcijaństwo i byli nobilitowani. Pozostawali ci, którzy wybrali pogardzane w społeczeństwie zajęcia: lichwę, przemyt, sprzedaż alkoholu i narkotyków, handel niewolnikami i handel kobietami. Innymi słowy, były to grupy półkryminalne, pokrewne cechowi złodziei i Cyganom – innej ‘klasie ludzi’ Średniowiecza.

W krótkim opowiadaniu G. K. Chestertona, The Purple Wig (Purpurowa Peruka), występuje książę Exmoor, skrywający swoje ucho pod niezwykłą purpurową peruką. Ludzie mówią o zniekształconym uchu odziedziczonym od przeklętych przodków, jako znaku szatana, i współczują mu. Legenda mówi, że ktokolwiek zobaczy to straszne ucho, zwariuje. Jedynie nowoczesny ksiądz katolicki, ojciec Brown, nie bał się. Zerwał on księciu perukę, i wszyscy zobaczyli jego zwykłe uszy. Okazało się, że książę to bogaty żydowski finansista, taki ówczesny Mark Rich lub Conrad Black, który kupił tytuł księcia Exmoor razem z legendą o przekleństwie.

Bez względu na to, czy przyjmie się tłumaczenie Leona, czy Koestler’a, Boaz’a Evron’a, czy Paula Wexler’a, nie ma żadnej „winy bogobójstwa”, żadnych „cech rasowych”, ani żadnej „predestynacji”. Lecz nie można się także powoływać na niezwykłą starożytność, tak łechcąca naszą próżność, nie ma podstaw do domagania się ziemi Palestyny. Pogląd Leona został uznany przez amerykańskie grupy trockistowskie.

Jednakże nie jest to jedyna możliwa interpretacja historii. Lew Gumilew odrzucił teorię masowego nawrócenia się Chazarów. Ten ekspert od Chazarów uważał, że Żydzi rządzili w Chazarii, podobnie jak ich pobratymcy rządzili w porewolucyjnej Rosji i rządzą we współczesnym USA, natomiast Goje tych krajów nie nawrócili się. Czyli nie było dużo konwertytów.

Być może współczesna nauka będzie mogła odpowiedzieć na to pytanie. Laboratoria genetyczne Uniwersytetu Tel Avivskiego próbują udowodnić, że Żydzi pochodzą z jednego pnia. Tymczasem opublikowały one kilka nieprzekonywujących wyników, które nie wykluczają śródziemnomorskiego pochodzenia współczesnych Żydów. Najwyraźniej, niektórzy Żydzi są pochodzenia palestyńskiego, natomiast inni są potomkami konwertytów. Dla ludzi myślących kategoriami rasistowskimi, podobieństwo pewnych genów żydowskich z palestyńskimi mogłoby stać się pomostem do szczęśliwego połączenia w przyszłości. Lecz taka integracja, przekształcająca żydowskich emigrantów do Palestyny w palestyńskich tubylców, wymaga składnika religijnego. Jak to można będzie zrobić?

Featured Posts

A Syrian Breakthrough

The Russians and their Syrian allies have cut the main supply line of the rebels to the north of Aleppo, ...

Read More

Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com

Autumn in Palestine

Autumn is beautiful in Palestine: overripe blue-green figs, unpicked pomegranates pecked by birds, heavy grapes turn red. Now is the ...

Read More

Evan El-Amin  /  Shutterstock.com

Les guerres de genre de H. Clinton

Est-ce que les hommes qui votent pour H. Clinton vont finir en enfer ? Je n'en suis pas sûr. Nous savons ...

Read More

If They Are Bombed - They Are Daesh

President Putin is a pirate, no less. In his declaration at the UN, he stole President Bush Jr’s copyrighted 2001 ...

Read More

The Liberation of the Slaves

Donald Trump’s electoral victory unleashed pent-up tectonic energies on the unprecedented scale. The world has been changed, much more than ...

Read More

Leave a Reply

Israel Shamir © 2016 Frontier Theme