Israel Shamir

The Fighting Optimist

Deti nižšieho boha

Izraelský publicista Izrael Šamír na adresu Nemcov (a Európanov všeobecne) v podstate hovorí:
Nemáte žiadnu chrbtovú kosť a seba si očividne vôbec neceníte, o čom svedčí Vaša politika ústupčivosti a snahy ulahodiť, Vaša pokrytecká politika dvojakých štandardov, Váš nedostatok sebaistoty a odvahy vyjadrovať otvorene svoje osobné presvedčenie, nazývať veci pravým menom, zaujímať morálne stanoviská a nie verejne hovoriť, čo je “politicky správne”. Takým správaním dávate za pravdu tým, čo o Vás tvrdia, že ste deťmi nižšieho boha. Vy očividne súhlasíte s tvrdením, že vaša krv nemá žiadnu hodnotu. Ale potom nebuďte prekvapení tým, že potečie Vaša krv, keď už palestínska vyschne.

V Berlíne sa zišli na konferencii, venovanej zápasu proti antisemitizmu, ktorú usporiadala OSCE, vysokopostavení a mocní, vrátane amerického ministra zahraničia Colina Powella, nemeckého prezidenta Johannesa Raua a izraelského prezidenta Moše Katsavu. Títo tu, podľa dnešného vydania denníka Haaretz prehlásili, že “izraelsko-palestínsky konflikt slúži len ako rúško všeobecne rozšíreného antisemitizmu vo svete”. Ja som na to stretnutie prizvaný nebol, ale keby to boli urobili, predniesol by som tam tento prejav:

Vaše excelencie, táto konferencia je skutočne mimoriadne dôležitou historickou udalosťou, ktorú možno prirovnať k milánskemu Konštantínovmu výnosu a k zasadnutiu cirkevnej rady v Nice. Ale nie som si istý, či všetci plne rozumiete tomu, čo ste urobili, aký je význam zakódovaných slov “zápas proti antisemitizmu”.

Najprv si povedzme, čím to nie je. Váš “zápas proti antisemitizmu”, to nie je obrana prenasledovaného malého národa; keby bola, bránili by ste obliehaných Palestíncov. To nie ani zápas proti rasizmu, pretože vy v Palestíne podporujete rasistický apartheid. To nie je zápas proti antižidovskej diskriminácii, pretože nič také neexistuje; od Moskvy po Paríž a New York okupujú Židia všetky mocenské končiare.

To nie je ani obrana židovského života, pretože naposledy ten jediný zranený Žid porezal sám seba kuchynským nožom v pokuse inkriminovať moslima.
Nie je to ani obrana židovského majetku, pretože Židia sú jedinými ľuďmi na zemi, ktorí od Berlína až po Bagdad dostali späť každé jedno vlastníctvo, na aké si kedy robili nárok ich predkovia. Váš “zápas proti antisemitizmu” nemá nič spoločné s dávno zaniknutým historickým antisemitizmom, antižidovskou rasovou teóriou. Na oboch stranách bitky sa dnes nachádzajú semiti a potomkovia Židov.

Váš “zápas proti antisemitizmu”, v koncepte teologický, nadväzuje na stáročnú dilemu: Sú ľudia už od narodenia rovnoprávni, sú rovnako dôležití a majú rovnako blízko k Bohu? Alebo Židia patria vyššie, sú vyvolení v očiach božích a tí potom následne považujú ostatné ľudstvo za deti nižšieho boha? Prvú alternatívu potvrdil sv. Pavol. Tá druhá bola vodidlom Kajfáša. Sv. Pavol bol v očiach Kajfáša “antisemita”, lebo popieral nadradenosť Židov.

Vy ste si dnes, Vaše excelencie, vybrali. A podobne ako kedysi Pontius Pilát, aj vy dávate prednosť Kajfášovi. Na tom nezáleží, že Palestíncov zaživa väznia za hrubým betónovým múrom; že likvidujú olivové porasty a nivočia studne. Dôležité je to, že “nikto by nemal démonizovať a za každú cenu viniť len Izrael a izraelských predstaviteľov”, slovami vášho kolegu Colina Powella. Toto už teraz nie je otázka politiky, ale teológie, pretože viera v židovskú nadradenosť sa stala oficiálnym presvedčením Pax Americana – tak, ako kresťanstvo bolo oficiálnou vierou rímskeho impéria za čias Konštantína Veľkého. …Vy ste tu dnes vlastne vyhlásili, že judaické idey a hodnoty sú základmi nového svetového poriadku, o ktorý sa snažíte, a nie kresťanský ideál solidarity a rovnoprávnosti. Vy tým vnášate Európu naspäť do árijskeho kacírstva, porazeného v Nice, a znižujete tým hodnotu Krista. Vaša prehnaná a abnormálna starosť o blaho Židov je symbolom vašej podriadenosti.

Izrael sa chvastal, že jeho profesionálni vrahovia povraždili nemeckých technikov a vedcov – ale Nemecko sa na to nikdy nesťažovalo. Statočný a ušľachtilý americký Žid John Sack vydal knihu o ukrutnostiach Židov voči nevinným etnickým Nemcom koncom 40-tych rokov – ale Nemecko tie temné obvinenia nevyšetrovalo, ani sa nedožadovalo, aby zločincov súdili; Sackovu knihu v Nemecku dokonca ani neuverejnili. Židia sa priznali, že masovo trávili nemeckých vojnových zajatcov v pokuse povraždiť milióny nemeckých civilistov – Nemecko to nevyšetrovalo; namiesto toho presunulo ešte viac peňazí a vojenských zariadení do Izraela.

Vy ste sa zmierili so svojím štatútom druhotriednych detí nižšieho boha. Nie dnes – vtedy, keď ste povýšili Osviečim a pohŕdavo znížili cenu ohnivého holokaustu v Drážďanoch. Keď ste plačkali nad deportáciou Židov a ignorovali deportácie etnických Nemcov bývalou poľskou a československou vládou, plnou sionistov. Keď ste presadzovali odzbrojenie Iraku a pritom ste zásobovali nukleárnym zariadením Dimonu. Keď ste dali pod zámku a vyhostili palestínskych bojovníkov a pritom ste sa nedožadovali vyhostenia izraelského občana Solomona Morela, ktorý umučil a usmrtil tisíce Nemcov. Keď ste dali na súd vydavateľov knihy “Holokaust Industry” od Normana Finkelsteina a dovolili ste agentom ADL pochodovať ulicami Berlína s izraelskými zástavami a s obrazmi pilota Harrisa (bombardoval v II. svetovej vojne Drážďany). Vy ste súhlasili s tým, že vaša krv nemá žiadnu hodnotu. A tak nebuďte prekvapení, keď bude tiecť prúdom po tom, keď sa už zásoba palestínskej vysuší.

Ja osobne som vlastne vďačný za to, čo ste urobili. Až doteraz zápasu za rovnoprávnosť v Palestíne bránili dobromyseľní muži a ženy z Európy a Spojených štátov, ktorí sa nezamýšľali nad židovským presvedčením o nadradenosti, ale boli zhrození z genocídy Palestíncov. Keď bojovali proti múru, či proti nivočeniu Gazy, robili si starosti, že ich obvinia z “antisemitizmu”. Nazdávali sa, že argument o izraelskom apartheide je v novom svetovom poriadku oprávnený. Vy ste teraz tú prekážku odstránili tým, že ste dokázali, že nech sa v Palestíne udeje čokoľvek, to nie je len lokálny jav, ale je to základný kameň Pax Americana.
Nech lokálna a globálna schéma judaickej nadradenosti teraz padne, aby mohli Židia a “neverci” žiť konečne ako rovnoprávni – v Palestíne a všade inde.

Featured Posts
Evan El-Amin  /  Shutterstock.com

Les guerres de genre de H. Clinton

Est-ce que les hommes qui votent pour H. Clinton vont finir en enfer ? Je n'en suis pas sûr. Nous savons ...

Read More

If They Are Bombed - They Are Daesh

President Putin is a pirate, no less. In his declaration at the UN, he stole President Bush Jr’s copyrighted 2001 ...

Read More

A Syrian Breakthrough

The Russians and their Syrian allies have cut the main supply line of the rebels to the north of Aleppo, ...

Read More

Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com

Autumn in Palestine

Autumn is beautiful in Palestine: overripe blue-green figs, unpicked pomegranates pecked by birds, heavy grapes turn red. Now is the ...

Read More

The Liberation of the Slaves

Donald Trump’s electoral victory unleashed pent-up tectonic energies on the unprecedented scale. The world has been changed, much more than ...

Read More

Leave a Reply

Israel Shamir © 2016 Frontier Theme