Israel Shamir

The Fighting Optimist

Åter till Pol Pot

Nu i monsunsäsongen är Kambodja grönskande, svalt och avslappnat. Risfält på de låga sluttningarna är översvämmade, skogar som döljer gamla tempel nästan oframkomliga och den grov sjön avskräcker simmare. Det är en trevlig tid att åter besöka enkla land:

Kambodja är inte överbefolkat och kambodjaner är inte giriga, utan snarare fridfulla lugn och avspända. De fiskar räkor, bläckfisk och havsruda. De odlar ris, oförstört av växtgifter, manuellt planterat, odlat och skördat. De producerar tillräckligt för sig själva och för export också – definitivt ingen paradis, men landet kämpar på.

Socialismen monteras ned i snabb takt: kinesägda fabriker som spottar ut t-shirts för den europeiska och amerikanska marknaden använder tiotusentals unga kambodjanska flickor som tjänar 80 dollar per månad. De får sparken vid första tecken på att vilja bilda fackförening. De nyrika bor i palats, det finns gott om Lexusbilar och en och annan Rolls-Royce. Stora svarta och röda, hårda och värdefulla trädstammar forslas ständigt till hamnen för timmerexport, ödelägger skogar men berikar affärsmän. Det finns många nya franska krögare i huvudstaden, NGO-representanter tjänar på en minut vad en arbetare tjänar på en månad.

Inte mycket finns kvar av den turbulenta perioden när kambodjanerna försökte att radikalt ändra tingens ordning i samband med sin unika traditionalistiska konservativa bonderevolution under kommunistiskt fana.

Det var härliga tid som skildras i Jean Luc Godards La Chinoise, under kulturrevolutionen i Kina när partibossar skickades för omskolning till avlägsna gårdar och de röda khmerernas marscherade mot den korrupta huvudstaden.

Socialistiska rörelser nådde en bifurkationspunkt: antingen ville de ha  mer socialism à la Mao eller retirera till mindre socialism som Moskva. De röda khmerernas experiment varade bara tre år, från 1975 till 1978.

Överraskande nog berättar kambodjaner jag möter inga dåliga minnen från denna period. Det är en ganska fantastisk upptäckt för en tillfällig besökare. Jag har inte kommit för att rekonstruera “sanningen”, vad den nu är, utan snarare för att ta reda på hur kambodjanernas kollektiva minne ser ut, hur de uppfattar händelserna i slutet av 1900-talet, vilken berättelsen som filtreras ned under den tid som gått. Västvärldens allsmäktiga berättelsemaskineri har inpräntat i vårt samvete bilden av blodiga röda khmerer – commies – som kannibaliserade sitt eget folk på Killing Fields och styrdes av en mardrömslik Pol Pot, urtypen för en hänsynslös despot.

En mycket citerad amerikansk professor, R J Rummel, har skrivit att “av en befolkning på  nära 7 100 000 invånare 1970 … mördades nästan 3 300 000 män, kvinnor och barn … varav de flesta — mördade av de kommunistiska röda khmererna”. Varannan person dödades, enligt hans uppskattning.

Emellertid har Kambodjas befolkning inte halverats, utan mer än fördubblats sedan 1970, trots flera påstådda flera folkmord. Tydligen var folkmördarna odugliga eller också har deras framgångar kraftigt överdrivits.

Den Pol Pot kambodjanerna minns var inte en tyrann, utan en stor patriot och nationalist, en älskare av inhemsk kultur och den inhemska sättet att leva. Han växte upp i kretsar kring det kungliga slottet, hans moster var en konkubin till den förre kungen. Han studerade i Paris, men i stället för att tjäna pengar och göra karriär, återvände han hem, och tillbringade ett par år med stambefolkning i skogen för att lära av bönderna. Han hyste medkänsla med de vanliga byborna som dagligen skörtades upp av stadsmänniskorna, compradorparasiterna.  Han byggde upp en armé för att försvara landet från dessa mäktiga rånare. Pol Pot var en munklik man med enkla behov, som inte söka rikedom, berömmelse eller makt för sig själv.

Han hade en stor ambition: att göra slut på den misslyckade koloniala kapitalismen i Kambodja, återgå till bytraditionen och därifrån bygga ett nytt land från grunden.

Hans vision var mycket annorlunda från den sovjetiska ett. Sovjet byggde sin industri genom att åderlåta bönderna, Pol Pot ville bygga byn först och först därefter bygga industri för att möta bybornas behov. Han höll stadsbor i förakt, de gjorde ingenting nyttigt enligt honom. Många av dem var kopplade till lånehajar, ett distinkt drag i det postkoloniala Kambodja, andra hjälpte utländska företag råna  människor på deras rikedom. Som stark nationalist var Pol Pot misstänksam mot de vietnamesiska och kinesiska minoriteterna. Men vad han hatade mest var habegär, girighet, lust att äga saker. Den helige Franciskus och Leo Tolstoj skulle ha förstått honom.

Kambodjanerna jag talade med viftade undan de fruktansvärda historierna om den kommunistiska förintelsen som en västerländsk uppfinning. De påminde mig om vad som hände: deras kort krisperiod började 1970, när amerikanerna jagade bort deras legitima härskare, prins Sihanouk, och ersatte honom med sin marionett, militärdiktator Lon Nol. Lon Nol var synonymt med korruption, och hans anhängare stal allt de kunde, överförde sina orätt fångna vinster utomlands och flyttade sedan till USA. Ovanpå detta kom de amerikanska bombningarna. Bönderna sprang till röda khmerernas skogsgerilla, som leddes av några f d Sorbonnestudenter, och lyckades så småningom sparka ut Lon Nol och hans amerikanska anhängare.

År 1975 tog Pol Pot över landet, som ödelagts av en amerikansk bomboffensiv, liks vildsint som den över Dresden, sägs det. Faktum är att de amerikanska planen (minns ni Valkyrieritten i Apocalypse Now)  fällde mer bomber över detta stackars land än de hade fällt över Nazityskland, och sprida sina minor över resten av territoriet. Om kambodjanerna pressas att nämna deras stora förstörare (och de är inte angelägna om att gräva i det förflutna), är det professor Henry Kissinger de nämner, inte kamrat Pol Pot.

Pol Pot och hans vänner ärvde ett ödelagt land. Byarna hade varit avfolkade, miljontals flyktingar hade samlats i huvudstaden för att undkomma amerikanska bomber och amerikanska minor. Utblottade och hungriga måste de få livsmedelshjälp. På grund av bombningarna planterade ingen ris 1974. Pol Pot kommenderade alla ut från staden och ut på risfälten, för att plantera ris. Detta var ett hårt, men ett nödvändigt steg, och på ett år skaffade sig Kambodja gott om ris, tillräckligt för att föda alla och även sälja en del överskott för att köpa nödvändighetsvaror.

Nya Kambodja (eller Kampuchea, som det kallades) under Pol Pot och hans kamrater var en mardröm för de privilegierade, för de rika och för deras trotjänare , men fattiga människor hade tillräckligt med mat och fick lära sig läsa och skriva. När det gäller massmorden är dessa bara skräckhistorier, bedyrade mina kambodjanska samtalspartner. Visst, de segerrika bönderna sköt plundrare och spioner, men många fler dog av amerikanska minor och under det efterföljande vietnamesiska övertagandet, sade de.

För att lyssna på den andra sidan, reste jag till Killing Fields  i  Choeung Ek, ett minnesmärke där de påstådda offren dödades och begravdes. Detta är en plats cirka 30 km från Phnom Penh, en snygg grön park med ett litet museum, mycket besökt av turister, ett kambodjanskt Yad va-Shem. En minnestavla säger att de röda khmerernas vakter brukade ta cirka 20 till 30 fångar två eller tre gånger i månaden, och dödar många av dem. Om det pågick i tre år skulle det förklara färre än 2 000 döda, men en annan minnestavla sade faktiskt att de grävde upp ca 8 000 kroppar. Ytterligare en minnestavla sade att det fanns över en miljon döda.

Noam Chomsky bedömde att dödssiffran i Kambodja kan ha blåsts upp “med en faktor tusen.”

Det finns inga bilder av morden, utan det enkla museet har istället ett par naiva målningar som visar hur en stor, stark karl dödar en liten svag människa, i en ganska traditionell stil. På en annan skylt står det: “Här förvarades mordverktyg, men ingenting återstår nu” och det finns andra liknande inskriptioner.

För mig påminner detta om andra CIA-sponsrade berättelser om Röda grymheter, vare sig det nu gäller Stalins terror eller den ukrainska holodomor. De människor som nu styr USA, Europa och Ryssland vill framställa varje alternativ till deras styre som olämpligt eller blodigt eller båda.

De hatar särskilt omutliga ledare, vare sig de heter Robespierre eller Lenin, Stalin eller Mao – och Pol Pot. De föredrar ledare som gärna tar mutor och brukar till sist installera sådana. Amerikanerna har ytterligare goda skäl till det: Pol Pots massmord tjänade till att dölja deras egna illdåd, de miljontals indokineser napalmbombades och besköts från luften.

Kambodjaner säger att många fler människor dödades av de invaderande vietnameserna i december 1978, medan vietnameserna föredrar att lägga skulden på de röda khmererna. Men den nuvarande regeringen uppmuntrar inte någon att gräva i vare sig denna eller någon annan historia, och det av goda skäl:  praktiskt taget alla viktiga tjänstemän över en viss ålder var medlemmar av röda khmererna, och ofta ledande medlemmar. Dessutom samarbetade nästan alla av dem med vietnameserna. Den nuvarande premiärministern, Hun Sen, var en av röda khmerernas befälhavare, och stödde senare den vietnamesiska ockupationen. När vietnameserna drog hem, hade han kommit till makten.

Prins Sihanouk, som landsförvisades av amerikanerna stödde också de röda khmererna. Han återvände hem till sitt prydliga kungliga slott och dess intilliggande silvertempel med emaljbuddhan efter vietnamesernas återtåg. Otroligt nog är han fortfarande vid liv, men har överfört kronan till sin son, en munk som tvingats lämna klostret och ta tronen. Så inte heller den kungliga familjen är förtjust i att gräva i det förflutna. Ingen vill diskutera det öppet. Den officiella historien om röda khmerernas påstådda grymheter är inympad i västvärldens samvete, men försök att rannsaka förövarna har gett magra resultat.

När man ser tillbaka på det verkar det som de röda khmererna under  Pol Pot misslyckades i sin utrikespolitik snarare än i sin inrikespolitik. Det var bra att de avskaffade pengarna, sprängde banker och skickade ut bankirer på risodlingar. Det var bra att de torkade ut den stora blodsugande igeln, storstadscompradorerna och pennningutlånarna. Deras misslyckande var att de inte tog tillräcklig hänsyn till landets position gentemot  Vietnam och spände bågen för hårt. Vietnam var mycket mäktigt – det hade just besegrat USA – och skulle inte tåla några dumheter från deras mindre bröder i Phnom Penh. Vietnameserna planerade att skapa en indokinesisk federation, inklusive Laos och Kambodja under vietnamesisk ledning. De invaderade och störtade de envisa röda khmererna som var alltför förtjusta i sitt oberoende. De stödde också den svarta legenden om folkmord för att rättfärdiga sitt eget blodiga ingripande.

Vi talar för mycket om ondska begången under visionära regimer, och för lite om ondskan i giriga härskare. Det är inte ofta vi minns den stora hungersnöden i Bengalen, förintelsen i Hiroshima, tragedin i Vietnam eller ens Sabra och Shatila. Införande av kapitalismen i Ryssland dödade fler människor än införandet av socialismen, men vem vet det?

Nu kan vi försiktigt ompröva de modiga försöken att nå socialismen i olika länder. De gjordes under svåra, ogynnsamma förhållanden, under hot om intervention, inför fientlig propaganda. Men låt oss minnas: om socialismen misslyckades, så gjorde även kapitalismen det. Om kommunismen åtföljdes av förlust av liv, så gjorde också kapitalismen det. Men med kapitalismen har vi ingen framtid värd att leva, medan socialismen fortfarande ger hopp för oss och våra barn.

Israel Shamir är författare, bor i Moskva och har skrivit bl a “Blommor från Galiléen” (Alhambra, Övers. Ingvar Rydberg). Hans epostadress är adam@israelshamir.net

Featured Posts

A Syrian Breakthrough

The Russians and their Syrian allies have cut the main supply line of the rebels to the north of Aleppo, ...

Read More

The Liberation of the Slaves

Donald Trump’s electoral victory unleashed pent-up tectonic energies on the unprecedented scale. The world has been changed, much more than ...

Read More

Evan El-Amin  /  Shutterstock.com

Les guerres de genre de H. Clinton

Est-ce que les hommes qui votent pour H. Clinton vont finir en enfer ? Je n'en suis pas sûr. Nous savons ...

Read More

Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com

Autumn in Palestine

Autumn is beautiful in Palestine: overripe blue-green figs, unpicked pomegranates pecked by birds, heavy grapes turn red. Now is the ...

Read More

If They Are Bombed - They Are Daesh

President Putin is a pirate, no less. In his declaration at the UN, he stole President Bush Jr’s copyrighted 2001 ...

Read More

Leave a Reply

Israel Shamir © 2016 Frontier Theme