Israel Shamir

The Fighting Optimist

A leányzó és a szörnyeteg

Egy borzalmas szörnyeteg pusztít a városon, megöli annak védelmezőit, és arra készül, hogy felfalja a város lakóit. Ekkor azonban egy félénk hajadon jelenik meg előtte. Maga a látvány, a női ártatlanság, a törékenység, a spirituális lét kifejezője, az igaz ügy bizonyosságának ez a határozott megtestesülése elegendő arra, hogy a szörnyeteget megfékezze. A szörnyeteg megszelídül, a leány derékkötőjét annak nyakára köti és elvezeti. Genovéva, és más női szentek gyönyörű legendája, az emberi örökség része, amely számos művészi szőttes és festmény tárgyát képezi.

A bátor és nemes lelkű hajadonok ma is jelen vannak közöttünk. Ők azok, akik megállították a az amerikai katonákat szállító vonatot, a vietnámi háború idején. Ők állították meg a szovjet tankokat Prágában 1968-ban, és Moszkvában 1991– ben. A francia, orosz, amerikai, és német tankosok tudták, hogy amikor egy nő békés szándékkal kerül útjukba, akkor meg kell állni. Ez olyan alapvető élettani szabály, amelynek mindannyian engedelmeskedünk.

Rachel Corrie egy olyan szörnyeteggel került szembe, amely nem kegyelmezett meg neki. Ez a fiatal amerikai lány, az ISM (International Solidarity Movement, Nemezetközi Szolidaritási Mozgalom) aktivistája, törékeny testével egy cionista buldózert szándékozott megállítani, amely a palesztinok házait rombolta le. Nem feltételezhette, hogy a buldózer kezelője képes lesz higgadtan a szemébe nézni, s a tíz tonnás acél szörnyeteggel eltiporni őt, majd s visszatolatava, ismét áthajtani a testén. Rövid életében, Rachelt semmi sem készíthette fel a cionista laboratóriumban életre keltett szörnyeteggel való találkozásra. Ez a szörnyeteg teljesen idegen és ellenséges minden emberi megnyilvánulás iránt. Halála előtt, szüleinek ezt írta: „ sem az olvasás, sem a megannyi gyűlésezés, sem a hírek nem készíthettek fel arra amit itt tapasztalok. Aki nem látta az nem képzelheti el, hogy mit jelent az, hogy az emberek olyan házakban laknak, melyeknek falait tanklövedékek járták át. A megszálló hadsereg katonái a megfigyelő tornyok magaslatáról állandóan figyelik a palesztin gyermekeket.

Igaz, hogy látta a palesztin gyermekek holttesteit. Látta az izraeli mesterlövészek golyói által kettéhasított koponyákat, de azt remélte, hogy másként lesz, ha az izraeli hadsereg, az Amerikai Egyesült Államok polgáraival kerül szembe. Tévedett. Hazájának elnöke arra készül, hogy az amerikai hadsereget Irak megsemmisítésére küldje, és ezzel Rachel gyilkosai jutnak előnyhöz. Ezután ők lesznek élet és halál urai a közép keleten. Ha Bush, elnök az Egyesült Államok érdekeket képviselné, akkor most Rachel gyilkosának a kiadását követelné. A buldózer vezetője nem kivétel. Akik az izraeli buldózerek golyóálló kilátója mögött ülnek, azok a cionizmus végső produktumai. A cionizmus kezdi időszakában íródott sorok pontosan kifejezik a cionista mozgalom fajtisztasági jellegét: „Mi dam umi eza Nakim lanu geza” „Izzadságból és vérből, egy új győzedelmes és kegyetlen fajt hozunk létre.”- énekelték a cionisták. Rachel Corrie halálával beteljesedett az idő. A „kegyetlen faj” többé nem puszta álmodozás, hanem geopolitikai valóság. Néhány hónappal ezelőtt egy zsidó buldózer kezelő megosztotta a világgal Jenin lerombolásával kapcsolatos tapasztalatát:

„Nem kegyelmeztem meg senkinek. D-9. buldózerommal mindenkit legyalultam. Nagyon sok mindent lerombolta. Mindent meg akartam semmisíteni. A terepi rádiókészüléken keresztül kértem a feletteseimet, hogy adjanak engedélyt, hogy lentről felig mindent leromboljak. Mindent a földdel tegyek egyenlővé. Amikor parancsot kaptam, hogy egy házat leromboljak, arra törekedtem, hogy ne csak egyet, de többet is leromboljak. Három napig csak romboltam a házakat. Az egész környéket. Minden házat is le akartam rombolni. Minél többet. Saját szemeimmel nem láttam, hogy a D-9.-es pengéje embereket is betemetett, vagy kettévágott- e, de, ha ez megtörtént volna, akkor sem törődtem volna vele. Ha egy házat sikerült lerombolnom, még ha 40, vagy 50 embert be is temettem volna, nem számított. Ha valamit sajnálok, vagy megbántam, csak az, hogy nem romboltam le az egész tábort. A jenini küldetés nagyon sok megelégedést jelentett a számomra. Nagyon sokat. Senkinek sem volt ellenvéleménye. Ki merészelt volna szólni? Ha bárki, egy szót is mert volna ejteni, betemettem volna a D-9.-el.”

Rachel borzalmas halála bizonyságul szolgálhat az Egyesült Államoknak, hogy a közép keleten ma melyik ország jelenti a tényleges veszélyt. A gyilkosok nem csak buldózerekkel, de atomfegyverekkel is rendelkeznek. Ha Bush elnök tényleg meg akarja tisztítani a közép keletet a tömegpusztító fegyverektől, rendelje el az amerikai hadsereg partraszállását Rafahban, ahol a világbéke tényleges veszélye fenyeget, és semmisítse meg Izrael tömegpusztító fegyvereit.
Angol nyelvű szöveg

Featured Posts

A Syrian Breakthrough

The Russians and their Syrian allies have cut the main supply line of the rebels to the north of Aleppo, ...

Read More

Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com

Autumn in Palestine

Autumn is beautiful in Palestine: overripe blue-green figs, unpicked pomegranates pecked by birds, heavy grapes turn red. Now is the ...

Read More

If They Are Bombed - They Are Daesh

President Putin is a pirate, no less. In his declaration at the UN, he stole President Bush Jr’s copyrighted 2001 ...

Read More

The Liberation of the Slaves

Donald Trump’s electoral victory unleashed pent-up tectonic energies on the unprecedented scale. The world has been changed, much more than ...

Read More

Evan El-Amin  /  Shutterstock.com

Les guerres de genre de H. Clinton

Est-ce que les hommes qui votent pour H. Clinton vont finir en enfer ? Je n'en suis pas sûr. Nous savons ...

Read More

Leave a Reply

Israel Shamir © 2016 Frontier Theme