Israel Shamir

The Fighting Optimist

Egy jiddise Medina

Az ártatlanok tömeges lemészárlása fenyegeti a világot. Ádám és Éva által való embertestvéreink százezreit, de meglehet, hogy millióit is a géppuskatuz, a napalm, vagy atombomba általi halál veszélye fenyeget. Fiúkat és leányokat, meg nem-született csecsemoket, és öregeket helyeznek el a bosszúállás Istenének oltárán, hogy azokat annak fopapja szertartásszeruen meggyilkolja. Az idozítés tökéletes. A zsidó újév; Rosh Hashanah, utáni tíz napot a Felindulás Napjainak nevezik. A tizediket nap, Yom HaDin, vagyis az utolsó ítélet napja.

Bush, amerikai elnök, ezt a vállalkozást keresztes hadjáratnak nevezte. Ez a kifejezés Aquitaine lovagjait és az ájtatos frank harcosokat idézi, akik a keresztényi engedelmesség keresztjével a vállukon és a Szuz nevével ajkukon, indultak el a hosszú zarándokútra. A valóság persze sokkal kegyetlenebb volt. A keresztes háborúk nyugati Jihad volt és nagyon sok vérontással járt. A keresztesek vadak voltak és fegyelmezetlenek. Kifosztották az akkori világ legszebb keresztény városát, Konstantinápolyt és vérrel áztatták el Jeruzsálem szent földjét. A keresztes háborúk krónikása Caeni Radulf a következoket írta keresztes fegyvertársainak a szíriai Maarra városában véghezvitt cselekedeteirol: “kisdedeteket sütöttek meg nyárson és felfalták oket.” Valóban martalócok voltak, de nem szeretném, ha ezeknek a kereszteseknek a hírnevén csorba esne a George W. Bush általi keresztes hadjárattal való azonosítás miatt. A középkori keresztes hadakat nem a bosszúból sarkalta. Semmi sem áll olyan távol a keresztény tanítástól, mint a bosszú. Azt is mondhatnánk, hogy a bosszú a keresztény tanítás ellentéte. Az evangéliumi tanítás középpontjában a bosszú elutasítása áll, és ez a különbség a zsinagóga és testvér vallása, a kétezer éve létrejött keresztény egyház között.

A két vallás közötti különbség maghatározó jellegu. Míg a keresztényeket az ellenük való vétkezokért imádkoznak, a zsidók a bosszúra sóvárognak. A huszadik század tudatosan eloidézett eszmei zurzavarában, a keresztényeket arra oktatták, hogy a zsidók a Messiást várják, aki Jézus. A keresztények abban hisznek, hogy a Messiás elérkezett, és ismét el fog jönni, míg a zsidó vallás szerint a Messiás még nem jött el. A Judo – Keresztény tanítás szerint, mindössze ez a különbség a két vallás között. A valóság azonban egészen más. Krisztus azért jött el, hogy megváltsa a világot, míg a Messiás azért jön el, hogy bosszút álljon. A fenti megállapításokat a zseniális izraeli tudós, Prof. Israel Jacob Yuval, a Héber Egyetem tanára dokumentálja a “Két nemzet a te méhedben” címu könyvében.(i) A “bosszú általi megváltás” amint azt Yuval nevezi, az európai zsidók, a farizeusi források alapján honosították meg. Ez a felfogás képezi a zsinagógák tanításainak alaptételeit. Dr. Israel Yuval könyvét a szerzo izraeli munkatársai nagy megelégedéssel fogadták, az amerikai zsidó tudósok pedig utálták. Dr. Ezra Fleischer, szenvedélytol elragadtatott bírálatának záró sorai így hangzanak: “jobb lett volna, ha ezt a könyvet ki sem nyomtatják, de ha már kinyomtatták, feledésre kell ítélni.”

Mondanivalójának bizonyítékául Prof. Yuval több osrégi zsidó forrást idéz: “A napok beteltével (a Messiás megérkezésekor) Isten megsemmisít, megöl, kiirt minden nemzetet, kivéve Izrael fiait”(egy tizenharmadik századbeli német zsidó írása a Sefer Nitzahon Yashan-ban.) Egy vallási költo Klonibus Judah látomása szerint, Isten kezei tele vannak a nem-zsidók holtesteivel. A tizenegyedik századbeli zsidó ellenes támadásokat megelozo idoszakban, a zsidó források még a fentieknél is véresebb és pusztítóbb látomásokat tartalmaznak.

Száz évvel a keresztes hadak zsidók elleni támadásait megelozoleg, Simon Yitzhak arra kéri Istent, hogy fogja kardját és gyilkolja meg a nem-zsidókat. A nem-zsidók megsemmisítésére az európai zsidó bölcsek átkokat fogalmaztak meg a keresztények és Krisztus ellen, amelyeket a zsidó húsvét, az Ítéletnapi szertartásoknak, sot a hétköznapi imák szövegeinek is szerves részét képezték.

A fentiekbol az következik, hogy Bush elnök meghirdetett bosszúhadjárata a keresztény tanítással ellentétes, ige ellenes cselekedet. Van, aki azt mondaná, hogy Bush elnököt és az amerikai vezetoket a zsidók manipulálják, akik bosszúról álmodoznak. Ezek az állítások nem alaptalanok, hiszen közvetlenül a Wall Street elleni (2001. szeptember 11.) kamikaze támadások után, Bibi Nataniyahu azt nyilatkozta, hogy az “nagyon jó nekünk(ii).” Ariel Sharon pedig megkísérelte a palesztinokat Osama Bin Ladenhez hasonlítani. Az izraeliek Bagdad és Teherán bombázását követelik, Észak Korea, Szudán és minden olyan állam megtámadását követelik, amely nem engedelmeskedik, Tel Aviv, vagy Washington parancsainak.

Napjaink misztikusa ezt nem nevezné manipulációnak, hanem annak névértéke szerint a Bosszúállás Messiás eljövetelét látná benne, aki baljóslatú G. W Bush személyében jelenik meg. A Bosszúállás Messiása a keresztény hittudományban Antikrisztus néven ismeretes. A keresztény hittudósok megkísérelték felderíteni ennek az apokaliptikus jelenségnek a titkát. Damaszkuszi Szent János jóslata szerint: Az Antikrisztus eljön a zsidóknak és a zsidókért.”(Damaszkusi Szent János az Iszlám barátja volt és a muzulmánoknak úgy tanította az öröklétu Korán tanait, mint a kereszténységnek a logosz szerinti értelmezését.) Az egyházi atyák úgy értelmezték az Antikrisztus eljövetelét a Judaizmus gyozelmével, azonosították. A X. században, Bizánci Szent András jóslása szerint “Izrael királysága újjá születik és onnan lészen az Antikrisztus eljövetele.”

Az Egyesült Államokban keresztény hívok millió érzik az apokalapszis veszélye és Izrael közötti összefüggést. Tudják, hogy az Antikrisztus a Második Eljövetelhez vezeto út elso fejezete, de papjaik félrevezették oket és az Antikrisztus oldalára álltak. Elfeledték az Ember Fiának szavait: “Az embernek fia jóllehet elmegy, amint meg van írva felole; de jaj annak az embernek, a ki az embernek Fiát elárulja; jobb lenne annak az embernek, ha nem született volna.”

A zsidó naptárban két nap van megjelölve, amelyek a bosszúra leginkább alkalmasak. Az egyik Purin napja, amikor Esther szerint a zsidók 75, 000 nem-zsidót gyilkoltak le Perzsiában. A brooklini és hebroni Dr. Baruch Goldstein Purin napján gyilkolta meg a muzulmán hívoket, akik Ábrahám sírjánál imádkoztak. Nürnbergben, a német minisztereket Purin napján végezték ki. Az Amerikai Egyesült Államok légiereje 1991-ben Purin napján kétszázezer irakit áldozott fel. Purin napja ígérettel teljes, az utolsó Ítélet Napja ennél is alkalmasabb a megtorlásra – a Messiás méretu bosszúállásra. Ezt Sccoth, a lakoma napja követi, amikor a Messiás megjelenhetik.

Mielott azonban Bush elnököt Antikrisztusnak, vagy/és Messiásnak nyilvánítanánk még egy körülményt meg kell vizsgálni. Beszélnek arról, hogy közvetlenül a szeptember 11. támadásokat megelozoen, a tozsdén olyan ügyleteket kötöttek, amelyeket belso értesülések szerint nem valószínu, hogy megkötöttek volna. Ez különösen vonatkozik a repülotársaságok és a biztosító intézetek részvények adásvételére. Hallottunk bizonyos elozetes figyelmezetésekrol, a zsidó tulajdonban lévo befekteto bankokat illetoleg. Nehezen elképzelheto egy olyan muzulmán terrorista, aki terveit a legfontosabb zsidó ünnepek idopontjával egyeztetné. Elhiheto-e, hogy az apokaliptikus Antikrisztus és annak kabalisztikus zsidó tanácsadói megváltották jövojüket a New Yorki tozsdén? Az elkövetoket mindenestre a földön járó bunözok között kell keresni és nem az ördöggel cimborázók között. Az óvatosság azt sugallja, hogy eloször vizsgáljuk meg az események földi okait, mielott az égiekhez fordulnánk. Brown Atya, G.K. Chesterton hose szerint: Mielott csodát állapítanál meg, vizsgáld meg a tárgyi bizonyítékokat.

II.
Nem valószínu, hogy Bush elnököt a zsidók manipulálják. Ez a feltevés azon alapszik, hogy létezik egy nem-zsidó Amerika, vagyis, hogy “Az Amerikai Egyesült Államok önmagában létezik” – amelyet a zsidók “kívülrol” manipulálnak, s bomlasztanak. Ha így lenne, akkor ha valami csoda folytán a zsidókat kizárnák minden nyilvános szereplésbol, az eredeti Amerika tárulna elénk. A terrortámadást követo amerikai magatartás az ellenkezojérol tanúskodik. Sok amerikai közéleti személy, zsidó, vagy nem-zsidó nyilvánosan bosszút követel. ” Az ilyen emberekkel csak egyféleképen lehet bánni: Meg kell ölni néhányat közülük, még ha azok jelenleg közvetlenül nem is részesei az eseményeknek.”, jelentette ki Az Egyesült Államok volt Állami Fotitkára Lawrence Eagelburger, aki jelenleg annak a zsidó szervezetnek a vezetoje, amely a Németországtól való zsidó kártérítési követeléseket intézi- évi 300 000 US dolláros fizetésért. “Ez a huszonegyedik. század Pearl Harbor-ja. A megfelelo válasz legyen egyszeru és gyors – meg kell ölni a fattyúkat. Egy golyó a homlokukra, cafatokra kell loni oket, ha szükséges meg kell mérgezni oket. Ami a városokat, és az államokat illeti, amelyek ezeket a férgeket befogadják, bombázni kell oket, míg ko kövön nem marad”, írja Steve Dunleavy a New York Post-ban(iii) A Washington Post-ban Rich Lowry a következoket javasolja: “Ha a földdel tesszük egyenlové Damaszkusz egy részét, Teheránt, vagy mást, ami szükséges, akkor ez része a megoldásnak.iv) A legádázabb idézet Ann Coultertol származik: Most nincs annak az ideje, hogy ennek a terrortámadásnak a személy szerinti elkövetoit felkutassuk. Meg kell szállni az országaikat, meg kell ölni a vezetoiket, és a keresztény vallásra kell téríteni oket.(!?) Annakidején nem voltunk felületesek, hogy csak Hitlert és fotisztjeit kutassuk fel és büntessük meg. A német városok ellen szonyegbombázást alkalmaztunk és polgári személyeket öltünk meg. Ez a háború. És ez háború. Ann Coulter ezt a New York Daily Newsban(v) írta Mortimer Zuckerman újságjában. Zuckerman, jelenleg az Amerikai zsidó szervezetek elnöki szövetségének a vezetoje.

Az amerikai sajtónak ez a bosszúvágyó hangvétele eltér a nyugati közéleti értekezés normáitól. Ha megvizsgáljuk a keresztény és a muzulmán államok irodalmát, arra a megállapításra jutunk, hogy a bosszú igen ritkán jelenik meg egy fontosabb irodalmi alkotásban. Nikolai Gogol írt egy gótikus elbeszélést, amelynek címe: A Borzalmas bosszú, Prosper Mérimé: “Colomba” címu kisregényének tárgya a Korzikán meghonosodott vérbosszú. Ennyi az egész. Az angolok a bosszút, a crickettel szemben, önmagukhoz idegennek, “angoltalannak” tartják. A “bosszúvágy” kifejezés minden keresztény és muzulmán kultúrában negatív értelmezésu. A zsidó kultúra azonban telítve van a bosszú gondolatával, tekintettel arra, hogy a zsidó kultúra közvetlenül az Ó-testamentumra épül, s hiányzik belole az Új Testamentum, vagy a Korán, megváltói gondolata. Mi, zsidók ezt jobban tudjuk, mint bárki más. Ezt egy briliáns amerikai újságíró, John Sack állapította meg a “Szemet szemért” címu könyvében, amely a zsidóknak a német lakosság elleni borzalmas bosszúját írja le a második világháborút követo idoszakban. A könyv kínzásokról ír, törvényen kívüli gyilkosságokról, tömeges mérgezésekrol és más borzalmakat sorol fel. Nem valószínu, hogy ez a könyv ma megszerezheto, mert a zsidó vezeto rétegnek sikerült a könyvet kivonni a forgalomból.

Ezek után ne lepodjünk meg, hogy Izrael napi politikájában a bosszú elvei érvényesülnek. A palesztinok elleni támadásaikat Peulot tagmul-nak nevezik, – a bosszú cselekedetei. Ezeknek a cselekedeteknek az egyike Izrael jelenlegi miniszterének, Ariel Sharonnak a nevéhez fuzodik. Sharon és katonái 1953, október 14. Qibia helységben hatvan földmuvest meggyilkolt, férfiakat, noket és gyermekeket. Libanonnak Izrael általi megszállása 1982-ben bosszúból történt, Izrael londoni nagykövete ellen elkövetett merénylet bosszúállás. Libanon megszállásakor az izraeliek 20, 000 libanonit és palesztint öltek meg. A legutóbbi palesztin lázadás – intifada idején elkövetett palesztin ellenes terrorcselekményeket a zsidó tulajdonban levo amerikai sajtó “büntetésnek”, vagy “megtorlásnak” nevezi. A zsidóknak a bosszúvágya túlélte a hosszú tengeren túli utat Amerikába. A zsidók teremtették meg Hollywoodot, és Hollywood központi mondanivalója a bosszú. Az amerikai filmipar a zsidó kollektív tudatalatti kifejezoje, és ez nagy hatással volt az általános amerikai lelkület kialakítására is.

Hollywood közvetítésével a bosszúvágy behálózta az egész földet, bizonyosan hozzájárult annak a világnak a kialakításához, amelyben élünk. Nincs szükség külön összeesküvésre. A viszonylag kiforratlan Amerika nem volt képes ellenállni a zsidó világszemléletnek, és ezáltal zsidó állammá vált. Izrael idosebb novére lett. Marx Károly, Trier rabbi egyik unokája, aki keresztényként nevelkedett 1840 – es években (!) azt írta, hogy Amerika zsidó állammá lesz és, hogy az magáévá teszi a zsidó értékrendet; a kapzsiságot és az elidegenülést. Ez magyarázza meg a zsidók sikerességét is Amerikában, hiszen természetes, hogy a zsidók a saját államukban sikeresebbek.

A fenti okfejtés lehetové teszi, hogy megválaszoljuk elobbi kérdésünket: vajon az Amerikai Egyesült Államok, az izraeli lobby ténykedése miatt támogatja Izraelt, vagy pedig “amerikai nagyvállalatok tényleges érdekei miatt”. A válasz: A zsidó lobby egy mellékes és nélkülözheto létesítmény, amely az izraeli jobb oldal érdekeit képviseli, míg az Egyesült Államok, egy másik, nagyobb méretu zsidó állam, amelynek a közép keleten kívül is vannak érdekeltségei. Ez a gondolatmenet nagyon sok kérdésre megadja választ. Érthetové teszi az Izrael feltétlen támogatását pártoló szavazatok hihetetlen magas arányát (99%). Érthetové teszi a Holocaust múzeumok, a Holocaust tanulmányok és a Holocaust filmek végtelen sorozatát. Megmagyarázza a zsidók központi szerepét az amerikai társadalomban, mert napjainkban Amerika a világ eseményeinek megítélésében a hagyományos zsidó szemlélet érvényesül: “Jó-e ez a zsidóknak?

Érthetové válik, hogy az Amerikai Egyesült Államok küldöttsége miért vonult ki tüntetoen a durbani értekezletrol. G.W. Bush szembeszegült Európával és Japánnal, amikor lemondta a Kyoto-i egyezményt. Nem törodött azzal, hogy felbosszantja Kínát és Oroszországot, ha felmondta a Stratégiai fegyverek használatáról szóló egyezményt. Más kérdésében azonban meghallja parancsolójának szavát. Afrika és Ázsia érdekeinek a dölyfös megtagadása, az Afro-amerikai közösség kérelmének sérto megtagadása, egy igazán nemes ügynek, a fajgyulölet elleni küzdelem feladása, azt bizonyítja, hogy Amerika Izraelnek az idosebb novére.

A közelmúltban Vladimir Putin megkísérelte megindokolni a csecseniek elleni orosz támadást és a Newswek-nek(vi) adott. Azt mondta, hogy a csecsen vezetok nyilvános felhívást intéztek a zsidók megsemmisítésére. Ezzel az volt a szándéka, hogy a csecseniek elleni háború bírálóit az antiszemitákkal azonosítsa. Csecsenföldön tudvalevoleg nincsenek zsidók, a csecseni vezetok kijelentése tehát lényegtelen, amennyiben az antiszemitizmust annak eredeti értelmezésében fogjuk fel: zsidó ellenes eloítélet, vagy fajgyulölet. Ilyen formájában az antiszemitizmus nem fordul elo többé, amint azt másutt megírtuk (vii) , de új értelmezést nyert, Amerika-ellenességet jelent, mint a Mc Carthy korszakban, vagy mint az Anti-szovjetizmus Brezhnev idejében. Aki elutasítja az új amerikai paradigmust az Egyesült Államokban, vagy bárhol a világon, az antiszemita. Ezért van az, hogy jó szándékú zsidó eredetu személyeket, legyen az Noam Chomsky, Woody Allen, Szent Pál apostol, vagy Marx Károly, “antiszemitának” minosítenek. A zsidó közösségek rendszerint elzárkóznak tolük, neveiket azonban felhasználják azoknak a céloknak a védelmében, amelyet a zsidó eredetu”antiszemiták” bírálnak. A zsidó közösség ilyennemu bírálata nem számít fajgyulöletnek, csak fenségsértésnek. A közönséges fajgyulöletet a zsidó közösségek tolerálják, különösen, ha az arabok ellen irányul (a zsidók új ellenségei), vagy a feketék ellen; (a zsidók régi ellenségei). A volt Szovjet Unióban, a zsidók hatalmának a tetofokán (1917 – 1937) embereket lottek agyon egy zsidó-ellenes megjegyzésért)

Strasbourgban, Manfred Stricker azt szerette volna elérni, hogy a helyi egyetemet Albert Schweitzerrol nevezzék el, míg a zsidó közösség egy zsidó tudóst ajánlott, akinek alig volt köze Strassbourghoz. A végén Manfred Strickert hat hónap börtönbüntetésre ítélték.

A Hardward, s az Emory egyetemen tartott eloadásaim kapcsán feltunt, hogy az egyetemisták nem ismerik Arnold Toynbee nevét. A huszadik század hírneves angol történelem filozófusa azt a hibát követte el, hogy a palesztinok tragédiájáról írt. Megemlítette azt is, hogy az afrikai rabszolgaság ugyanolyan tragédia, mint a zsidó holocaust. Emiatt kiiktatták a nevét az amerikai köztudatból. A nyilvános értekezésnek a teljes mérvu ellenorzése és irányítottsága magyarázza meg az amerikai (és az európai) értelmiségiek engedelmességét. Egy értelmiségi számára elonyösebb, ha gyermekek elleni fajtalankodással; paedophiliával vádolják, mint antiszemitizmussal.

Az amerikai zsidó államban, a zsidók alkotják az államvallást és annak egyházát, az ideológiai felsoréteget. Ezzel az egyházzal szemben úgy érzem magam, mint annak idején Voltaire, a katolikus egyházat illetoleg, amelybe bele született: ” Semmisítsétek meg a becstelent.”

Az amerikai zsidó államban a zsidók a társadalom legsikeresebb rétege. Ez a hirtelen felemelkedés, a dicsoség és vagyon nem indokolja a mámornak és az önteltségnek ezt a magas fokát. Ellenkezoleg, a nagyra becsült amerikai filozófus, Immanuel Wallerstein gondolatmenetének nyomdokában, én azt mondom, hogy napjainkban az anyagi jólét az erkölcsi bukás jele. “A siker és a vagyon nem Isten áldásának a bizonyítéka. Nem, annak az Istennek, aki megáldá a szegényeket. Azok, akik ma elsok a rablók között, Isten szemében utolsók lesznek.” Az éhezo milliók tömegei és a dúsgazdag kisebbség világa erkölcstelen és keresztény-ellenes, mint Bush elnök meghirdetett keresztes hadjárata.

Jegyzetek:

i. Kiadó: Alma/Am Oved, Tel Aviv, 2000, ISBN 965-13-1428-1
ii. NY Times, 12.9.01
iii. CNN, 9/11/01
iv. 9/12/01
v. Rich Lowry, National Review editor, to Howard Kurtz (Washington Post, 9/13/01)
vi. 2.7.01
vii. The Third Dove  Nóé galambja

Featured Posts

The Liberation of the Slaves

Donald Trump’s electoral victory unleashed pent-up tectonic energies on the unprecedented scale. The world has been changed, much more than ...

Read More

A Syrian Breakthrough

The Russians and their Syrian allies have cut the main supply line of the rebels to the north of Aleppo, ...

Read More

Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com

Autumn in Palestine

Autumn is beautiful in Palestine: overripe blue-green figs, unpicked pomegranates pecked by birds, heavy grapes turn red. Now is the ...

Read More

If They Are Bombed - They Are Daesh

President Putin is a pirate, no less. In his declaration at the UN, he stole President Bush Jr’s copyrighted 2001 ...

Read More

Evan El-Amin  /  Shutterstock.com

Les guerres de genre de H. Clinton

Est-ce que les hommes qui votent pour H. Clinton vont finir en enfer ? Je n'en suis pas sûr. Nous savons ...

Read More

Leave a Reply

Israel Shamir © 2016 Frontier Theme