Israel Shamir

The Fighting Optimist

Israel Shamir’s “Dogs and Foxes” in Hungarian

Israel Shamir (Izrael, Jaffa) levele Lisandro Oteronak (Kuba)

Amikor a vörös kabátos angol úriemberek Surrey zöld dombjai között rókára vadásznak, a kutyáik bátorítására azt kiáltozzák, hogy „yoicks”; a zsidók az övéik bátorítására azt kiáltozzák, hogy „antiszemitizmus”. A „yoicks” rémületbe ejti a rókát; az „antiszemitizmus” arra szolgál, hogy rémületbe ejtse az új világrend ellenzőit. Ez náluk olyan, mint egy hajdani pápai bulla, amely keresztes háborút hirdetett az eretnekek ellen.

Mint egy fertőző betegség terjed a gyűlöletük egyre távolabbi tájakra. Az irakiak támogatták a palesztinokat, ezért az országukat lerohanták. A cionisták legújabb ellensége Franciaország. A fasorral szegélyezett utcában, ahol élek, egy nagy, parkoló chevroleten látom a feliratot: „Előbb Irak, aztán Chirac!” Az izraeli újságok csurig vannak francia ellenes tudósítások és terjedelmes beszámolók a tucatjaival. Valahányszor a zsidóknak nem sikerül elérni, amit akarnak, magasra emelik ellenfeleik rémét, az „antiszemitizmust”.

Most a vadászok nem remélt támogatást kaptak Lisandro Oterotól, a jeles kubai értelmiségitől. Az ember azt várta volna, hogy egy író a Szabadság Szigetén Palesztina, Irak és Franciaország népével való együttérzésre fog felszólítani. Neki meg kéne értenie, hogy a francia antiszemitizmusról szóló kórust ugyanazok az erők vezénylik, amelyek mindössze néhány hónappal ezelőtt a Kuba ellenes kirohanásokat vezették.

Otero azonban inkább rohan a kutyákkal, mint a rókákkal. Egy cikkben, amelyet a kubai média terjesztett, a korábbi disszidens író megismétli a cionisták szokásos vádaskodását Franciaország ellen. Miután elmondja a szokásos álszent, baloldali cionista szöveget „a vérszomja Sharonnak a palesztinok kiirtását célzó politikájáról”, azt írja: „A zsidók elleni támadások ijesztően megnőttek Franciaországban. Ezeket az ellenséges cselekményeket jobbára moszlimok követik el, akik négy-ötmilliónyian élnek Franciaországban.” Ez politikailag nem valami pontos, sokkal inkább leplezetlenül rasszista általánosítás. A helyzet az, hogy Noam Chomski helyesen állapítja meg, hogy „az arab ellenes rasszizmus oly mértékben elterjedt, hogy már nem is feltűnő; úgy tűnik, ez a rasszizmus egyetlen megmaradt változata, amelyet helyénvalónak tekintenek.” Annyira helyénvalónak, hogy Otero észre sem veszi, hogy él vele.

Feltételezve, hogy Otero, a kubai író őszinte ember, akit a cionista sajtó megtévesztett, röviden kitérünk a vádjaira. Egyetlen zsidót sem öltek, vagy sebesítettek komolyan meg az utóbbi tíz évben Franciaországban, noha ugyanezen időszakban a Mussolini-imádó, zsidó fasiszta Jabotinsky alapította félkatonai cionista bűnbanda, a Beitar, anticionisták és moszlimok tucatjait támadta és sebesítette meg Párizs és Marseille utcáin. Franciaországban moszlimok százait sebesítették és ölték meg a cionista fasiszták szövetségesei által végzett rasszista támadások során.

A zsidó államban a moszlim palesztinoknak lehetetlenné teszik, hogy jeruzsálemi szent helyükön, az al-Aqsa mecsetben imádkozzanak; a keresztény palesztinokat a zsidó hadsereg megakadályozta abban, hogy idén Húsvétkor a szent sírt meglátogassák. Franciaországban azonban nem csak a zsidó istentiszteletet biztonságáról gondoskodnak; a francia zsidók még az izraeli hadsereg véres „eredményeit” is megünnepelték.

A mecseteken Franciaországban és másutt is gyakran rajtaüt a rendőrség és a „terrorizmus elleni” különítmények; átkozott csoda volna, ha ezek után a zsinagógák teljes biztonságot nyújtanának a cionistáknak. Ez megtörténhetne, ha a zsinagógák megmaradnának a vallásgyakorlás mellett és elkerülnék a politikai beavatkozásokat. Azonban a zsidó közösségi központokat és a zsinagógákat Franciaországban a cionisták toborzó helyként használják. Ott gyűjtenek pénzt a fal építésére, és ott mozgósítják a francia zsidókat, hogy harcoljanak a zsidó államért és támogassák az USA iraki háborúját.

Lisandro Otero talán olvasta a kanadai zsidó filozófusnak, Michael Neumann professzornak a „Boldog Kiegyezés” című leleplező írását, amelyben összehasonlítja a zsidó tulajdon és a nem zsidók elleni támadások sajtóvisszhangját: „Amikor zsidó otthonokra firkáltak szövegeket szórófestékkel, akkor a „Globe” és a „Mail” (március 17.) a legelső oldal egyharmadán tárgyalta az esetet akkora képpel, amely a hajtás feletti terület több mint felét elfoglalta, és folytatta a 8. oldalon. Mint egy olyan zsidó, aki rájött arra, hogy az antiszemitizmust gyakran használják politikai célok érdekében, szeretném tudni, hogy ennek a történetnek miért tulajdonítottak ekkora jelentőséget. Amikor egy iszlám közösségi központot festékpermeteztek tele szövegekkel és felgyújtottak (március 26.) – a gyújtogatás azért komolyabb bűn, mint a falfirkálás – az eset a 12. oldal aljára került. Alig jutott neki több hely, mint a 17-ei antiszemitizmus eset 8. oldali folytatásának.”

Neumann megállapította, hogy a zsidók és egyéb népességek elleni gyűlölet-bűnökről szóló tudósítások alapján a zsidók fontosak, a többiek nem.

Más szavakkal a francia antiszemitizmus körüli felhajtást tükrökkel csinálják, mégpedig a keményen zsidó sajtó nagyító és torzító tükreivel. Ebben semmi új nincs: száz évvel ezelőtt az „orosz antiszemitizmusról” szóló beszámolók viharában egy zsidóbarát orosz író, Alexander Kuprin írta egy írótársához intézett levelében: „Egy tízezer fős őshonos törzs tagjai a távol északon elvágták a saját torkukat, mert a szarvasaik megdöglöttek. A szamarai parasztok földet esznek az éhínség miatt. Lengyelországot elpusztították, az elragadó Krim nyilvánosházzá vált, Közép-Ázsia ősi földművelését könyörtelenül tönkretették, de a gonoszságnak, igazságtalanságnak, erőszaknak és fájdalomnak e tengerében az orosz írók a zsidó fogorvosokra kivetett korlátozások miatt jajgatnak.”

Lisandro Otero arra merészkedik, hogy a keresztény-zsidó viszony kétezer évét a zsidó evangélium szerint összegezze:

„A kereszténység hangsúlyozására Konstantin császár halálbüntetés terhe mellett megtiltotta a judaista szokásokat. Jusztinianusz megtiltotta a zsinagóga építést. A kereszténység győzelme Európában intézményesítette a zsidók faji megkülönböztetését.”

Térj észhez, Lisandro! Az egyház vérbe fojtotta az albigens és ariánus eretnekséget, szétverte a druidákat és egyéb európai nem keresztény vallásokat, tűzzel és vassal keresztelte meg a szlávokat és a balti népeket; azt hiszed, nem tudta volna a zsidókat kiirtani, ha úgy akarta volna? A faji elkülönítés eszméje teljesen idegen volt a kereszténységtől és egy csomó megtért zsidó az egyház püspöke és szentje lett Torquemadától Istenes szent Jánosig. Másrészt a faji megkülönböztetés a zsidó hit tantétele, amely megtiltja a híveinek, hogy nem zsidókkal keveredjenek. Ezt látjuk a zsidó államban, ahol a nem zsidókat Sharon fala mögé zárják és a vegyes házasság nem megengedett.

”A zsidók véget nem érő üldözését” azért találták ki, hogy a középkori zsidó kaszt leszármazottait megfékezzék és mozgósítsák a zsidó elit céljai érdekében. Ez paranoiás jelenségeket okoz a zsidók között. Ha Te a zsidók barátja vagy, ne erősítsd ezt a paranoiát. Antiszemitizmus nem létezik, Lisandro! A zsidók mindenütt biztonságban vannak, legalább annyira, mint bárki ezen a bizonytalan bolygón. Olyan biztonságban, mint Te a blokád alatt álló Kubában, sokkal nagyobb biztonságban, mint a palesztinok Palesztinában, az irakiak Irakban és az arabok az USA-ban vagy Franciaországban.

A zsidó sors nem aggaszt engem, mert ők biztonságban vannak. Kuba jövője sokkal jobban aggaszt. A leveled annak a szörnyű jele, hogy a kubai értelmiség kész behódolni az új világrendnek Én láttam ezt Gorbacsov Szovjetuniójában, ahol a szocializmus leépítése az „antiszemitizmus” emlegetésével kezdődött. Ennek a taktikának a támogatói Izraellel és az amerikai zsidó társadalommal építettek kapcsolatokat és végül Jelcint ültették a hatalomba. Moszkvába települt nyugati újságírók tűz alá vették az olvasóikat a növekvő antiszemitizmusról és a várható pogromokról szóló tudósításaikkal. Szovjetek képtelenek voltak egyáltalán megérteni a vádakat, mert a Szovjetunió nem ismerte a rasszizmus semmiféle fajtáját. A szovjet zsidók azonban halálra rémültek az alaptalan, de állandóan hajtogatott tudósításoktól. Több mint egy millióan álltak sorba az izraeli nagykövetség előtt; most ők építik a falat Betánia gyermekeinek a bebörtönzésére. Az ő menekülésük megkönnyítette a Szovjetunió összeomlását és a szovjet nép nemzeti vagyonát az amerikai rokonaikkal és barátaikkal szoros kapcsolatban lévő, túlnyomórészt zsidó maffiózók bandájának juttatta.

Ugyanez a jelenség volt megfigyelhető a többi európai szocialista országban. Egy befolyásos Mossad ügynök és médialord, Robert Maxwell támogatta az ő kulturális elitjüket. Először antiszemitizmusról beszéltek, aztán a holokausztról, végül a privatizált nemzeti vagyonukat Soros György, Marc Rich és Vladimir Gusinski megvásárolta, miközben a katonáikat Faludzsába küldték irakiakat ölni.

Az antiszemitizmus egyáltalán nem a zsidókról szól: az a Pax Americana uralkodó ideológiája. Egy kubai, aki antiszemitizmusról beszél, az Meyer Lansky örököseinek az ő szigetére való diadalmas visszatérése számára kövezi az utat. Te, Lisandro, politikai emigránsként elhagytad egy időre Kubát, de később visszatértél, mert megértetted a nyugati médiakampányok félrevezető okoskodását és azt mondtad: „távolabbról jobban látja az ember, hogyan is állnak a dolgok: a kis dolgok kicsinyek, a nagyok nagyok”.

Újra megváltoztattad a véleményedet? Azt akarod, hogy az országodból egy újabb Haiti vagy Guatemala legyen? Látogasd meg a volt szovjet köztársaságokat, és meg fogod látni annak az útnak a végét, amely az antiszemitizmusról szóló beszéddel kezdődik. Még ha nem is törődsz sokat a munkások és parasztok sorsával, hanem csak az értelmiségével, meg fogod tanulni, hogy ezekben az elszegényített országokban írók és filmművesek csak úgy tudnak megélni, ha a Soros cégtől valami adományt kapnak.

A szocialista országokban az értelmiség sorsa sokkal jobb, mint testvéreiké a „privatizált” harmadik világban. Egy jó fodrász, masszőr, autószerelő vagy akár egy kurva reménnyel nézhet a Castro utáni Kuba irányába. Azonban egy író, egy tudós, egy gondolkodó számára ott nincs remény – a Pax Americanában amerikai vízumért fogsz sorba állni, vagy csempészett szivart fogsz árulni. Ahelyett, hogy „másképp gondolkodónak” neveznének, „terroristának” fognak hívni. A te rosszul címzett aggodalmad Ariel Sharon és Shimon Peres barátai, Meyer Lansky és Mort Zuckerman, Bernard-Henry Levy és Jacobo Machover, a kubai cionista irányába, egy új Battistát fog hozni a szigetedre, hacsak meg nem állítja egy mai Barbudos.

Előbb-utóbb eljön az idő, amikor az amerikai birodalmat leverik és ezzel az antiszemitizmusról folytatott paranoiás beszédnek örökre vége lesz. Akkor a zsidók leszármazottai békében és egyetértésben fognak élni a spanyol hidalgóknak, az amerikai „veresnyakúaknak” és a palesztin fellahoknak a leszármazottaival. A te feladatod és a kubai értelmiség feladata az, hogy a független és szocialista Kuba jó hajóját a jövő biztos kikötőjébe vezesse. Ennek érdekében messzire kerüljétek a cionista zátonyokat.

Featured Posts

If They Are Bombed - They Are Daesh

President Putin is a pirate, no less. In his declaration at the UN, he stole President Bush Jr’s copyrighted 2001 ...

Read More

Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com

Autumn in Palestine

Autumn is beautiful in Palestine: overripe blue-green figs, unpicked pomegranates pecked by birds, heavy grapes turn red. Now is the ...

Read More

Evan El-Amin  /  Shutterstock.com

Les guerres de genre de H. Clinton

Est-ce que les hommes qui votent pour H. Clinton vont finir en enfer ? Je n'en suis pas sûr. Nous savons ...

Read More

A Syrian Breakthrough

The Russians and their Syrian allies have cut the main supply line of the rebels to the north of Aleppo, ...

Read More

The Liberation of the Slaves

Donald Trump’s electoral victory unleashed pent-up tectonic energies on the unprecedented scale. The world has been changed, much more than ...

Read More

Leave a Reply

Israel Shamir © 2016 Frontier Theme