Israel Shamir

The Fighting Optimist

Posłanie na Boże Narodzenie

Tłumaczył: Roman Łukasiak

To nie przypadek, że Chrystus urodził się w Judei, dzień po zimowym przesileniu, w najciemniejszej porze roku. Nie jest przypadkiem, że urodził się w rodzinie palestyńskich uciekinierów z Galilei, zapędzonych przez wojsko do jaskiń na skraju pustyni.

Syn Człowieczy mógłby urodzić się gdziekolwiek na świecie, i byłby przyjęty z wielką chwałą. Zamiast tego, wybrał najciemniejszą porę i najciemniejsze miejsce, a także najniższy z możliwych stanów. Przyszedł jak przychodzi światło, tam gdzie, i kiedy, jest najbardziej potrzebne.

Jego narodzenie w Palestynie jest czasami uważane za znak specjalnego wywyższenia ludu, wśród którego się narodził. Ewangeliczni Syjoniści w swoim dążeniu do popierania Izraela głoszą, że Żydzi zasłużenie zostali wybrani by wśród nich narodził się Chrystus. Inny syjonistyczny strumyczek, ‘Żydzi popierający Jezusa[1]’ (Jews for Jesus), próbują przywłaszczyć sobie Jezusa, jako współwyznawcę i kolegę Żyda, Zbawiciela Żydów. Cały przemysł medialny lansuje ideę Jezusa, jako żydowskiego rabina, i sugeruje konieczność składania przez chrześcijan daniny dla Żydów.

Lecz można także odczytać Pismo w innym świetle, Jezus wybrał narodzenie w najciemniejszą porę i w najciemniejszym miejscu, pośród ludu owładniętego ciemną ideą. Żydowskim paradygmatem tamtych czasów był system podwójnej moralności, wzajemnego poparcia w połączeniu z ignorowaniem obcych, miłości wewnątrz i wrogości na zewnątrz grupy. Chrystus wybrał narodzenie tutaj, ponieważ czuł, że jest to najbardziej niebezpieczne wyzwanie, przed jakim stoi ludzkość, i dlatego należy je podjąć.

Tradycja mówi, że po śmierci, zstąpił On do piekieł i zbawił dusze sprawiedliwych. Nazwane jest to złamaniem bram piekielnych, wizualne przedstawienie tego czynu można znaleźć w wielu kościołach, na przykład, w małej absydzie klasztoru Najświętszego Zbawiciela w Chora w Konstantynopolu (Istambuł). Jego narodziny w Judei króla Heroda, kontrolowanej przez Faryzeuszy, było prefiguracją zstąpienia do piekieł. Przyszedł w najgorsze miejsce by zbawić dusze sprawiedliwych, Piotra i Pawła, Jana i Jakuba, i innych pobożnych ludzi. Zaledwie trzysta lat po Jego narodzinach, Jego idea braterstwa odniosła zwycięstwo. Niestety, siły ciemności nie zostały pokonane.

Owa idea wyższości, nierówności, bycia dobrym dla rodziny i strasznym dla pozostałych, jest ponownie największym niebezpieczeństwem stojącym przed ludzkością, dwa tysiące lat później, gdy świat dokonał pełnego obrotu i powrócił w to samo miejsce. Betlejem znowu opłakuje niewiniątka; w Jerozolimie rządzi nowsza, lepiej uzbrojona wersja króla Heroda; doktryna podwójnej moralności znowu rozprzestrzenia się po ziemi zdobywając wielkie imperia.

Pomimo tego, dzisiaj przychodzi nadzieja, że najciemniejszy czas jest za nami. Radujmy się!
[1] Jews for Jesus (Żydzi popierający Jezusa) – Organizacja chrześcijan ewangielicznych koncentrująca sie na nawracaniu Żydów na chrześcijaństwo. (Przypis tłumacza)

Featured Posts

A Syrian Breakthrough

The Russians and their Syrian allies have cut the main supply line of the rebels to the north of Aleppo, ...

Read More

The Liberation of the Slaves

Donald Trump’s electoral victory unleashed pent-up tectonic energies on the unprecedented scale. The world has been changed, much more than ...

Read More

Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com

Autumn in Palestine

Autumn is beautiful in Palestine: overripe blue-green figs, unpicked pomegranates pecked by birds, heavy grapes turn red. Now is the ...

Read More

Evan El-Amin  /  Shutterstock.com

Les guerres de genre de H. Clinton

Est-ce que les hommes qui votent pour H. Clinton vont finir en enfer ? Je n'en suis pas sûr. Nous savons ...

Read More

If They Are Bombed - They Are Daesh

President Putin is a pirate, no less. In his declaration at the UN, he stole President Bush Jr’s copyrighted 2001 ...

Read More

Leave a Reply

Israel Shamir © 2016 Frontier Theme