Israel Shamir

The Fighting Optimist

Archives: Slovak

Židia a impérium

Urodzené dámy a páni, priatelia! Je to pre mňa, ako bezvýznamného publicistu z ďalekej Džaffy, veľká česť, že mám možnosť prihovoriť sa Vám v tomto starodávnom príbytku demokracie a aristokracie, navzájom sa prelínajúcej, a rád by som sa dnes poďakoval môjmu hostiteľovi, môjmu drahému bratovi, jeho lordstvu Názirovi Ahmedovi z Rotherhamu tu, v chladnom Yorkshire.

Civilizácia X

Ukážka z prednášky na tému "Dialóg civilizácií: protirečenia globalizácie", ktorú odprednášal izraelský publicista Izrael Šamír v ukrajinskom Kyjeve 23. mája 2003. [...]

Deti nižšieho boha

Izraelský publicista Izrael Šamír na adresu Nemcov (a Európanov všeobecne) v podstate hovorí: Nemáte žiadnu chrbtovú kosť a seba si očividne vôbec neceníte, o čom svedčí Vaša politika ústupčivosti a snahy ulahodiť, Vaša pokrytecká politika dvojakých štandardov, Váš nedostatok sebaistoty a odvahy vyjadrovať otvorene svoje osobné presvedčenie, nazývať veci pravým menom, zaujímať morálne stan[...]

Satanské obrázky

"Moslimovia nerozumejú nášmu zmyslu pre humor, nerozumejú, čo znamená sloboda" - bzučali noviny. Iní odsudzovali ten netaktný husársky kúsok Dánov, ale zároveň sa nazdávali, že reakcia na ne bola neprimerane prehnaná. Ale toto vznietenie vášní vôbec nebolo náhodné.

V krátkosti, civilizácia X, to je nebezpečná a agresívna mutácia židovského ducha, sformovaného na anglo-saskej základni.

R[...]
Israel Shamir © 2016 Frontier Theme