Israel Shamir

The Fighting Optimist

Civilizácia X

Ukážka z prednášky na tému “Dialóg civilizácií: protirečenia globalizácie”, ktorú odprednášal izraelský publicista Izrael Šamír v ukrajinskom Kyjeve 23. mája 2003.

V krátkosti, civilizácia X, to je nebezpečná a agresívna mutácia židovského ducha, sformovaného na anglo-saskej základni.

“Organizátori ani nemohli nájsť vhodnejšie miesto na diskusiu o tejto téme, pretože Ukrajina leží na hranici civilizácií; na pôde, kde si osobnosti ľudských dejín preverujú svoju chrabrosť a vitalitu modlitbou a mečom. Kyjev, založený Vikingami, zaľudnený Slovanmi, pokrstený Byzanciou, ozdobený topoľmi a prevoňaný orgovánom. Je to veľmi tolerantné mesto a Igorovo sídlo; staroveký epos bitky medzi ortodoxnými kresťanskými Slovanmi a tureckými jazdcami. Jeho hrdina, knieža Igor, Roland východnej Európy, uzaviera manželstvo s dcérou tureckého náčelníka, lebo tu niet dôvodu na smrteľné nepriateľstvo medzi kultúrami. Rudyard Kipling to vyjadril v nie tak často citovanej vete: “Západ a Východ prestáva existovať vtedy, keď sa ľudia stretnú.”

Tvoje tymiánom prevoňané stepi, postriekané gaštanovým porastom, slúžili ako bojisko Nemcom, Turkom a Slovanom a čo je paradoxné, hraničným šarvátkam janičiarov, kozákov a husárov, aby bolo možné vydať zo seba tú nadmerne prekypujúcu maskulínnu energiu a dokázať, že civilizácie nemusia medzi sebou bojovať. Ortodoxní kresťania, rímsko-katolíci a moslimi tu majú svoje územia a nikdy z nich nezablúdia von, zatiaľčo medzi vojnami sa bojovníci dívajú na svojho nepriateľa s hlbokým rešpektom a prejavujú mu rytiersku galantnosť.

Toto je dnes už vie každý, práve z tohto dôvodu sa už od križiackych výprav odmietal v politickej diskusii koncept vojny civilizácií. Konfrontácie sa považovali za ideologické, či už išlo o studenú vojnu komunizmu a kapitalizmu alebo o imperialistické koloniálne vojny a oslobodzovacie hnutia. Americkí politickí vedci oživili neo-darwinizmus a rasistický koncept vojny civilizácií z praktických dôvodov: vysvetliť a popchnúť k vojne Ameriky proti ostatnému svetu. Jej nepriateľov predstavujú v “civilizačnom” zmysle: “stará” (čím sa myslí nezávislá) Európa, Dar-al-islam, Čína. Ak sú toto nepriatelia, tak kto sú potom priatelia? Čím je tá naša “civilizácia” Huntingtona a Straussa, Perleho a Wumsera, Feitha a Riceovej? Čímkoľvek je, túto civilizáciu X rovnako odmieta obyvateľstvo východnej, i západnej, Európy, Francúzi a Ukrajinci, Nemci a Gréci, Číňania i Zulu.

Pozrime sa na kvality tejto civilizácie X:

* Je exteritoriálna, nepozná hranice a je schopná napadnúť a zhltnúť hociktorú krajinu, od Iraku po Čínu, od Ruska po Nicaraguu. Nemá svoj prirodzený domov a môže sa donekonečna rozťahovať. Kdekoľvek sa nachádza človek, ktorého je možné zotročiť, dom, ktorý je možné zbombardovať, strom, ktorý môže padnúť, ona je hneď ochotná sa tam dostaviť.

* Jej hlavným povolaním je úžera. Poskytuje pôžičky štátom, uvaľuje na nich nesplniteľné podmienky a ruinuje ich.

* Považuje ľudskú solidaritu a bratstvo za “totalitu”

* Odmieta ducha a považuje ho za “fanatizmus a fundamentalizmus”

* Rovnako pohŕda aspoštolským kresťanstvom, aj islamom. Ale pritom rada štve kresťanov proti moslimom a naopak

* Je oddaná židovskému štátu. Nielenže je etnicky verná Izraelu, ale aj poradkyňa pre národnú bezpečnosť Condoleezza Riceová povedala, že bezpečnosť Izraela je kľúčom k bezpečnosti pre celý svet. Ďalej dodala, že ona je hlboko oddaná Izraelu.

* Ťažko sa zaplietla s drogami. Kdekoľvek zvíťazí, tam má hneď heroín hody. Londýnske noviny The Independent z Bagdadu hlásia: Mesto, ktoré prv heroín ani nevidelo, je teraz zaplavené narkotikami. Nie je nezvyčajné, že kamkoľvek Američania idú, tam hneď kvitnú narkotiká. Afganistan sa, odkedy sa kontroly zmocnili americké sily, stal najväčším producentom heroínu. Niektoré správy naznačujú, že nad drogami a nad obchodom so zbraňami má patronát CIA, aby mohla financovať svoje tajné operácie všade vo svete.

* Nadchýna sa pomstychtivosťou. Vojnu proti Afganistanu označovali za “odvetu za 9/11”

* Má dušu zbabelého podliaka ako “protiklad všetkého ušľachtilého”. Netrúfla si napadnúť Irak prv, kým ho úplne neodzbrojila OSN.

* Je absolútne neschopná vyprodukovať umenie. Archeológovia 4. tisícročia budú darmo hľadať svoju Venušu. Hrdzavá americká Venuša, to dielo 5327, vystavené v Guggenheime, totožná s hocijakou hŕbou starého, pokrúteného železa. Niet tu žiadnych slávnych chrámov, žiadnej vzrušujúcej architektúry, absolútne nič, za čím by bolo ľúto, ak na jej mestá zvrhnú bohovia síru.

* Je posadnutá paranoidným strachom. To nestačí, že Amerika vydáva na zbrane desaťkrát viac, než celý ostatný svet. Ona chce všetkých odzbrojiť. Vojnu proti Iraku spôsobil zámer zbaviť sa jeho zbraní. A teraz chce odzbrojiť Irán, Sýriu, Kóreu a Ukrajina a Rusko len čakajú, kedy na nich príde rad.

* A ten strach zo zbraní nie je len smerom navonok; proponenti civilizácie X robia všetko pre to, aby odzbrojili aj americké občianstvo. Z toho dôvodu sa dopustili masovej vraždy vo Waco a nahovorili občianske milície na bombový útok v Oklahoma City.

* Pohŕda prácou a robotníkmi. Americká kinematografia, ten jediný kvázi umelecký produkt civilizácie X, ktorý zobrazuje milionárov a prostitútky, hazardných hráčov a burziánov, tulákov a gangsterov, ale jej posledný robotník je zobrazený v predvojnovom filme Grapes of Wrath

* Miluje boháčov. Je presvedčená, že len bohatí majú cnosti a to preto, lebo sú obdarení bohatstvom, zatiaľčo chudobní sú zlí a prekliati už preto, lebo sú biedni.

Tento psychologický portrét by Ukrajinci mali dobre poznať. Áno; civilizácia X, ktorá je v súčasnosti vo vojne s ostatným svetom, je tou dobre familiárnou a opovrhnutiahodnou postavou – stredoveký ukrajinský úžerník, vyberač daní a nanucovač alkoholu, miliónkrát znásobený. Tá jej veľkosť je niekedy príčinou, že ju nevieme rozoznať, pretože to nie je len také ľahké identifikovať voš veľkosti slona.

Pred pár storočiami táto postava vládla vaším stepiam. Po vyhnaní z Francúzska a Španielska sa usadili na Ukrajine a zvádzajúc aj miernych domorodých Židov v krátkom čase sa dostali medzi poľských zemepánov a ukrajinských roľníkov. Zemepánom a roľníkom požičiavali peniaze, nanucovali alkohol a spravovali feudálne majetky a časom nadobudli veľkú moc. Židia bojovali proti cirkvi, lebo tá namietala proti liberálnemu obchodu s alkoholom a proti úžere. Až doteraz sa v ukrajinskom jazyku používa pre potvrdenie židovské slovo kabala (dlžobné zotročenie).

Civilizácia X teraz nanucuje namiesto vodky heroín, požičiava miliardy namiesto dvoch rubľov, vyciciava bohatstvo z celých krajín, namiesto ubiedeného života roľníka, obáva sa nukleárnych zbraní a nie mužíkovej sekery, ale je to ten istý komplex ideí a metód. V krátkosti, civilizácia X, to je nebezpečná a agresívna mutácia židovského ducha, sformovaného na anglo-saskej základni. Huntington mal pravdu – do istej miery. Konfliktu civilizácií sa nedá vyhnúť, lenže to nie je konflikt medzi kresťanstvom a islamom, ale konflikt kresťanov a moslimov proti neo-Židom.

Aká to čudná a desivá myšlienka, niekto by mohol povedať. Ale toto si myslia aj mnohí Židia, napríklad aj popredný židovský mysliteľ, bývalý rabín oxfordský, televízna osobnosť a autor niekoľkých kníh rabín Šmuel Boteach, zhodou okolností šéf Khabbad-u, toho najrasistickejšieho a najxenofóbnejšieho židovského hnutia. Aj on si všíma – a v dôsledku toho žehná – takmer totožnosť tradičného židovského postoja a vedúceho amerického vzoru. Ja s ním súhlasím v jeho diagnóze, i keď naše závery sa diametrálne odlišujú.
Rabín Boteach v Jeruzalem Post prehlasuje :

“Amerika a Židia sa dávajú dohromady, aby získali panstvo nad svetom. Ale tu ide o podrobenie si ideami a nie armádami a môžete si byť istí, že keď ho napokon vrátia späť, bude to už oveľa lepší svet, než bol vtedy, keď sa ho zmocnili.”

Ide však o idey, ktoré podporujú Tomahawky. Tieto idey zlepšia svet asi tak, ako postava zo židovského vtipu o “preloženom a vylepšenom Shakeapearovi”. A pokiaľ ide o tú časť “napokon vrátia späť”, to nech hovoria Palestíncom.
Idey sú najhoršou súčasťou židovského dedičstva, lebo tie už realizovali na Ukrajine a teraz ich skúšajú v Palestíne. Tieto idey nútia mnohých mladých Palestíncov (samovražedných útočníkov) páchať samovraždy, než aby žili pod neznesiteľnou židovskou nadvládou. Tieto staré židovské idey modernizoval Leo Strauss, mozog za klikou JINSA. Pfaff ich zhŕňa do jednej vety: “Ostentatívne ukrytou pravdou je, že prospešnosť je účinná; že tu niet žiadneho konkrétneho Boha, čo by trestal zlo” alebo v ešte kratšej forme: ich moc je založená na tajnom poznaní, že Boha niet.

Toto nie je nič nové. Už starí proroci sa ponosovali, že Židia sa správajú, akoby tu nebolo Boha, čo trestá každé zlo alebo odmieňa milosťou. Keďže Boh prostredníctvom Krista uzavrel zmluvu s nevercami, tí Židia, čo sa nezjednocujú s tým Izraelom, ktorý Boh miluje, t. j. s pravými kresťanmi zo všetkých národov, nepatria k Izraelu a nemajú účasť na zmluve božej. “Povedané jednoduchými slovami: odmietaním nevercov Židia rebelujú proti Bohu.”

A teraz títo rebeli majú k dispozícii nukleárny arzenál Spojených štátov. Pfaff menuje popredných Straussových adeptov: zástupca amerického ministra obrany Paul Wolfowitz, Abram Shulsky z pentagonského úradu zvláštnych plánov, Richard Perle, Elliott Abrams z Národnej bezpečnosztnej rady. Títo muži majú teraz k dispozícii dostatok bômb, aby vyhlasili ľudstvo z povrchu zeme alebo aby dosiahli konečný Straussov cieľ: zabezpečiť, aby modernému svetu vládli židovské skupiny. Táto strach vzbudzujúca myšlienka však takisto ponúka záblesk nádeje, pretože 95 % Američanov nepatrí do neo-židovskej komunity. Namiesto aby bojovali proti moslimom a podporovali neo-židov v štýle, na aký si zvykli, Američania si môžu požičať jednu stránku z ukrajinskej knihy.

Pretože židovská nadvláda sa na Ukrajine skončila v roku 1648, kedy sa kresťanskí Ukrajinci a muslimskí Tatári, vedení poľským sľchticom Bohdanom Chmielnickým a podporovaní ruskými jednotkami, zjednotili v zúrivej intifáde a Ukrajinu oslobodili. (Celé stáročia Ukrajincov označovali za masových vrahov nevinných Židov, až kým moderný britský vedec židovského pôvodu nedokázal, že tu žiadna masakra nebola; i keď Židia trpeli, ako každý, v následnej občianskej vojne.)

Porážka židovských ideí v roku 1648 prospela vtedy každému, aj Židom. Zo Židov sa stratila ich arogancia a získali si nejaký ten rešpekt u svojich susedov. Stratili svoje nadradené postavenie, ale stali sa lepšími ľudskými bytosťami. Tisíce Židov, nasledovníkov Jacoba Franka, prijala vtedy cirkev a stali sa bežnými Ukrajincami a Poliakmi. Iní nasledovali Beshta do nového hasidického hnutia, ktoré si osvojilo mnohé kresťanské koncepty.

Včera som navštívil Uman, šarmantné malé mestečko so známym parkom grófa Potockého z 18. storočia, čo je jeden zo svetových zázrakov, kde sa teraz pod pyramidálnymi bielymi sviecami gaštanových kvetov prechádzajú mladé ukrajinské devy s nebezpečne krátkymi sukienkami. Zastavil som sa tam pri hrobke rabína Nachmana, lebo tohto židovského filozofa-svätca a súčasníka Napoleona si moji predkovia veľmi vážili a stále si ho ctia tisíce Židov všade vo svete. On bol veľkou mierou ovplyvnený spôsobmi ukrajinského ľudu a sníval o zjednotení židovského obyvateľstva s Ukrajincami v jedinej cirkvi. Cítil príbuznosť k Ježišovej duši a opakoval jeho slová: “Prišiel som, aby som naplnil zákon”, hoci ho ostentatívne porušoval. Uskutočnil púť do Svätej zeme, ale napokon sa vrátil do rodnej Ukrajiny. Jeho mystické učenie je najlepším dôkazom požehnaného vplyvu ukrajinskej ortodoxie na rebelióznu židovskú dušu. Takto opäť kvitol starý, vetrom ošľahaný dub židovského ducha na Ukrajine po víťaznej intifáde.

A podobne bude porazený aj strategický mega-úžerník z New Yorku a jeho partner, zabijak z Tel Avivu v novej, celosvetovej intifáde a to bude predstavovať koniec vojne civilizácií.

Featured Posts

A Syrian Breakthrough

The Russians and their Syrian allies have cut the main supply line of the rebels to the north of Aleppo, ...

Read More

The Liberation of the Slaves

Donald Trump’s electoral victory unleashed pent-up tectonic energies on the unprecedented scale. The world has been changed, much more than ...

Read More

Evan El-Amin  /  Shutterstock.com

Les guerres de genre de H. Clinton

Est-ce que les hommes qui votent pour H. Clinton vont finir en enfer ? Je n'en suis pas sûr. Nous savons ...

Read More

Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com

Autumn in Palestine

Autumn is beautiful in Palestine: overripe blue-green figs, unpicked pomegranates pecked by birds, heavy grapes turn red. Now is the ...

Read More

If They Are Bombed - They Are Daesh

President Putin is a pirate, no less. In his declaration at the UN, he stole President Bush Jr’s copyrighted 2001 ...

Read More

Leave a Reply

Israel Shamir © 2016 Frontier Theme