Israel Shamir

The Fighting Optimist

Archives: Bulgarian

Самоопределянето и неговата стойност

Приятели, Събираме се в съдбовни,  чудесни времена. Голямата финансова криза води към отхвърляне на Властелините на света; мрежите, които направиха, за да ни хванат, са разкъсани. Днес ние сме като затворници, които наблюдават отстрани как тъмничарите им объркано се суетят сред хаоса. Първата ни реакция беше страх: може би сега Те няма да ни дадат обедната супа, може би ще бъдем лишени и от[...]

Обесете ги на най-високото дърво!

Финансовата криза предлага уникална възможност за поправяне на всички злощастия на САЩ! Седем години след 11 септември ставаме свидетели на друго, по-мащабно сриване, предизвикващо още по-голямо удоволствие от първото – сривът на финансовата пирамида на САЩ. Построена за около двайсет години, тя се срина само за няколко седмици. Да оставим настрани лицемерните п[...]

МЕЧЪТ НА СВЕТИ МИХАИЛ

БЕЗ НАСИЛИЕ? Във фантастичния филм “Дюн”, който предвиди нахлуването на САЩ в Средния Изток, питат Духовния водач на Съпротивата: “Ще постигнем ли някога Мир в земите си?" “Ще постигнем Победа” отговаря той.
И наистина, нашественикът [...]

Странният случай на Джаред Израел

Майсторите-манипулатори нямаше да са майстори, ако не бяха хитри. Много хора стигат до заключението,  че медиите, експертите и политиците ги подвеждат. Но коя е истината?  Владеещите изкусната манипулация осигуряват огромен избор на капани и подвеждащи обяснения на реалността – работещата уловка е, че част от тях са истина. Останалата част обаче е преднамере[...]

ПОБЕДАТА НА ЛЬО ПЕН – НАЧАЛОТО НА КРАЯ НА СЛЕДВОЕННИЯ ВЪЗХОД НА ЕВРЕИТЕ

Майсторите-манипулатори нямаше да са майстори, ако не бяха хитри. Много хора стигат до заключението,  че медиите, експертите и политиците ги подвеждат. Но коя е истината?  Владеещите изкусната манипулация осигуряват огромен избор на капани и подвеждащи обяснения на реалността – работещата уловка е, че част от тях са истина. Останалата част обаче е преднамере[...]

Israel Shamir © 2016 Frontier Theme