Israel Shamir

The Fighting Optimist

Archives: Norwegian

Til ein viss grad

(Tale av Israel Shamirs på UNESCO-konferansen "Å få fakta på plass".) Medieverda vart glimrande skildra i Evelyn Waughs roman "Scoopet". Sjølv om hendingane i boka stort sett utspelar seg i Afrika, plukkar vi ut ei scene frå Fleet Street. På kontoret til lord Copper, eigaren av Daily Beast, sit mediebaronen og utanriksredaktøren hans. Innimellom kjem lord Copper med spørsmål: Er Yokohama hov[...]

Mamilladammen

Ting skjer fort for tida. For berre nokre månader sidan torde me knapt kalla den israelske politikken med offisiell diskriminering av palestinarane med det harske ordet "apartheid". I dag, medan Sharons stridsvognar og rakettar råkar forsvarslause byar og landsbyar, er ordet utilstrekkjeleg. Det har vorte ei grunnlaus krenkjing av dei kvite rasistane i Sør-Afrika. Trass alt brukte dei ikkje k[...]

Konvoi til Betlehem

Det heilage landet kan ikkje delast, det burde verta bygt i fellesskap av alle, som likemenn. Stridsvognene må bort, saman med den kunstige grensa mellom Israel og Palestina. Ein ny Audi, klemt flat som ei tom sigarettpakke i oskebegeret til ein nervøs kjederøykar, ynskte oss velkomen då vi kom til Betlehem. Også andre bilar var klemte til flate stykke av glas og stål. Israelske tanksmannska[...]

Jomfruer og krigarar

Det er ikkje spesielt morosamt å vera muslim i vesten for tida. Sjølv om du berre blir tatt for å vera muslim. Eg kjente det på mitt eige skinn då eg flaug til USA. Sidan eg er ein mann frå middelhavsområdet med stor bart, vart eg spurt av tollfunksjonæren om eg las mykje i Koranen. Eit tyggegummipapir med ein teikneserie på vart teke for å vera ein instruksjon om å be ombord på flyet, kan he[...]

Grøn firfisle

Kubanske rytmar kan høyrast i Montparnasse på livlege kveldar i Paris. I Tel Aviv vert Buena Vista vist heile tida. Europearar drikk den kubanske cocktail El Mojito: Sitron blanda med kubansk rom med peparmynteblad. Over heile verda står kubanske sigarar utstilt på butikkhyller, og svenskar og kanadiarar går rundt og viser fram fargen dei har fått i Karibien. Av Av Israel Shamir, omsett av K[...]

Fiesta of St. Fermin

Då eg reiste i nord-Spania for ei tid sidan, kom eg til den gamle hovudstaden i Navarra. I Pamplona feira dei St. Fermin, og tusenvis av aficionados fyllte dei tronge gatene inn mot den kjende tyrefektararenaen. Det var også mange utlendingar som fylgde i Hemingways fotspor. På morgonen var det unge gutar på arenaen med dei unge oksane, dei konkurrerte i fart og eleganse. Det var ei spanande [...]

Eventyrlandet

Dei bratte bakkane opp frå Wadi Keziv i Vest-Gallilea er kransa av krokete eiker og tornebuskar. Ved breidda av bekken ser oleander og sypress ned i dei små kulpane nedanfor kjeldene. Eg liker dette uforstyrra juvet. På varme sumardagar kan ein gøyma seg i ei djup hole og slappa av i det klåre, kalde vatnet, venta på hjort og vona på ei nymfe. På kjøligare dagar kan du klatra opp den bratte k[...]

Baronen og geita

Dei jødiske soldatane og offiserane som no nektar å delta i undertrykkinga at palestinarane er gode folk. Men eg er redd for at dette vil bli brukt til å skapa gode kjensler hjå støttespelarane til Israel, til å legitimera apartheidstrukturen. Strålande som alltid kom våren til Palestina. Det er ei vidunderleg tid når dei bleike mandelblomane lyser opp fjelldalane og graset er uvanleg grønt [...]

Bankmenn og ranarar

Jødisk solidaritet er ein kostesam illusjon, av di ein jødisk kjeltring vil svindla ein annan jøde like snart som han vil svindla ein goyim (ikkje-jøde), og kan henda snarare. Det sveitsiske bankranet er i ferd med å koma fram i dagen. "Dei sveitsiske holocaustpengane synte seg å vera ein myte", skreiv The Times den 13 oktober, og byrja letta på sløret over ei av dei mest lysskye og[...]
Israel Shamir © 2016 Frontier Theme